دل از این پس به جای تبلت های آندرویدی، تبلت های هیبریدی دارای ویندوز می سازد

کمپانی دل تا چندی پیش به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تبلت های آندرویدی جهان، شناخته می شد .

دل از این پس به جای تبلت های آندرویدی، تبلت های هیبریدی دارای ویندوز می سازد

(image)
کمپانی دل تا چندی پیش به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تبلت های آندرویدی جهان، شناخته می شد .
دل از این پس به جای تبلت های آندرویدی، تبلت های هیبریدی دارای ویندوز می سازد