دلایل وجود صداپیشه در Zelda: Breath of The Wild از زبان تهیه کننده بازی

به گزارش و به نقل از Gamespot ، ” اِیجی آونوما (Eiji Aonuma) ” تهیه کننده ی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در مورد اضافه کردن صداپیشه ها در این نسخه از بازی توضیحات تازه ای ارائه داده است . لازم به ذکر است که این اتفاق برای “اولین بار” در این سری به وقوع خواهد پیوست . 

در مصاحبه با  ، “آونوما” خاطر نشان کرد که اضافه شدن صداپیشه برای تاثیر گذار تر کردن بعضی لحظات بازی “ضروری” بوده است . ایشان در این رابطه افزودند :

” تاثیر گذاشتن روی مخاطب فقط به واسطه ی متن و نوشته بسیار دشوار است . این بدین معنی نیست که من همه چیز را در این بازی صداگذاری کرده ام ، ولی به بعضی لحظات بازی که در آن قصد القای تاثیر بسزایی روی مخاطب داشتم این عنصر و چاشنی را افزودم . ” 

با اینحال قهرمان و شخصیت اصلی این سری ، “لینک (Link) ” ، همچنان به عنوان کرکتر بی صدایی که بازیکن می تواند او را به عنوان تجلی و نمود ای از خود در بازی ببیند ، باقی خواهد ماند . 

آقای ” آونوما” در مورد این موضوع و همچنین اضافه شدن برخی عناصر و اِلِمان های علمی-تخیلی به بازی اینگونه توضیح دادند :

“اگر link سخنی بر زبان بیاورد که بازیکن (قلبا) با آن مخالف باشد ، رابطه ی (گرم) بین این شخصیت و مخاطب از بین خواهد رفت . 

از طرف دیگر ، link اساسا در دنیایی ویران شده به ماجراجویی می پردازد ، من مایل بودم تکنولوژی را به عنوان رویِ دیگر سکه و طرف متضاد این دنیا به بازی اضافه کنم . بنظرم بسیار جالب می آمد که Link از تکنولوژی برای گشت و گذار و سیاحت در دنیای وحشی و ویران شده ی بازی استفاده کند و دیدگاه من بر این است که این موضوع ، لایه ی جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد . ” 

در جریان E3 امسال “آونوما” اعلام کرد تعداد افرادی که در حال کار بر روی The Legend of Zelda: Breath of the Wild هستند بیشترین تعداد کارکنانیست که تا بحال این شرکت در تمام طول تاریخ اش برای ساخت یک بازی به خدمت گرفته است .

این عنوان سال 2017 برای Wii U و NX منتشر خواهد شد . 

دلایل وجود صداپیشه در Zelda: Breath of The Wild از زبان تهیه کننده بازی

به گزارش و به نقل از Gamespot ، ” اِیجی آونوما (Eiji Aonuma) ” تهیه کننده ی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در مورد اضافه کردن صداپیشه ها در این نسخه از بازی توضیحات تازه ای ارائه داده است . لازم به ذکر است که این اتفاق برای “اولین بار” در این سری به وقوع خواهد پیوست . 

(image)

در مصاحبه با  ، “آونوما” خاطر نشان کرد که اضافه شدن صداپیشه برای تاثیر گذار تر کردن بعضی لحظات بازی “ضروری” بوده است . ایشان در این رابطه افزودند :

” تاثیر گذاشتن روی مخاطب فقط به واسطه ی متن و نوشته بسیار دشوار است . این بدین معنی نیست که من همه چیز را در این بازی صداگذاری کرده ام ، ولی به بعضی لحظات بازی که در آن قصد القای تاثیر بسزایی روی مخاطب داشتم این عنصر و چاشنی را افزودم . ” 

با اینحال قهرمان و شخصیت اصلی این سری ، “لینک (Link) ” ، همچنان به عنوان کرکتر بی صدایی که بازیکن می تواند او را به عنوان تجلی و نمود ای از خود در بازی ببیند ، باقی خواهد ماند . 

آقای ” آونوما” در مورد این موضوع و همچنین اضافه شدن برخی عناصر و اِلِمان های علمی-تخیلی به بازی اینگونه توضیح دادند :

“اگر link سخنی بر زبان بیاورد که بازیکن (قلبا) با آن مخالف باشد ، رابطه ی (گرم) بین این شخصیت و مخاطب از بین خواهد رفت . 

از طرف دیگر ، link اساسا در دنیایی ویران شده به ماجراجویی می پردازد ، من مایل بودم تکنولوژی را به عنوان رویِ دیگر سکه و طرف متضاد این دنیا به بازی اضافه کنم . بنظرم بسیار جالب می آمد که Link از تکنولوژی برای گشت و گذار و سیاحت در دنیای وحشی و ویران شده ی بازی استفاده کند و دیدگاه من بر این است که این موضوع ، لایه ی جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد . ” 

در جریان E3 امسال “آونوما” اعلام کرد تعداد افرادی که در حال کار بر روی The Legend of Zelda: Breath of the Wild هستند بیشترین تعداد کارکنانیست که تا بحال این شرکت در تمام طول تاریخ اش برای ساخت یک بازی به خدمت گرفته است .

این عنوان سال 2017 برای Wii U و NX منتشر خواهد شد . 

دلایل وجود صداپیشه در Zelda: Breath of The Wild از زبان تهیه کننده بازی