در Final Fantasy 15 راه های گوناگونی برای شکست دادن Boss ها وجود دارد

براساس قول ها و گفته های Square Enix عنوان Final Fantasy 15 دارای بیشتری تغییرات در ریشه و بنیان اصلی این فرنچایز بزرگ و طولانی است. گیم پلی بازی از حالت مبارزه نوبتی خارج شده و برخلاف نسخه های قبلیِ این سری، بازیکنان در طول مبارزه دارای آزادی در حرکات و حملات خود هستند.

آیا چنین چیزی بدین معناست که سنت قدیمی سری FF که Boss ها تنها از راه های معینی از بین می رفتند نیز از بازی حذف شده است؟ به گزارش و به نقل از کارگردان بازی آقای “هاجیمه تاباتا (Hajime Tabata)” اعلام کرده است که این تغییر در گیم پلی لزوما به این معنا نیست که Boss هایی با چندین راه و یا تنها یک راه معین برای از بین بردن در بازی وجود دارند.

“در واقع از هر دو نوع وجود دارد؛ شما با موجوداتی برخورد می کنید که می توانید به هر صورتی که دوست دارید با آن ها مبارزه کنید و یا موجوداتی که توسط بازی اسان ترین راه برای شکست دادن آن ها به شما گفته می شود! طراحی اصلی Titan چندین استراتژی مختلف برای انتخاب در پیشِ روی شما قرار می دهد ولی ما می خواستیم مطمئن شویم که از طریق آن مردم را به خوبی هدایت کنیم تا سریع مبارزه را به اتمام برسانند. من نمی دانم که شما دموی Titan را که در کنفرانس Microsoft پخش شد مشاهده کرده اید یا نه ولی اگر دموی بازی را تجربه کرده باشید پیشرفت را در نمایش پخش شده در کنفرانس به خوبی حس می کنید؛ ما در آن ویدئو باگ ها برطرف کردیم. و مقدار آزادی بازیکنان در طول مبارزه را بهبود بخشیده ایم”

 با توجه به این گفته ها به نظر می رسد که بازیکنان انتخاب های زیادی برای روش مبارزه کردن در بازی پیش رو داشته باشند ولی طرفداران بازی نگران نباشند چرا که موجوداتی در بازی نیز وجود دارند که چالش اصلی در مبارزه با آن ها، پیدا کردن روش شکست دادن آن ها خواهد بود. عنوان Final Fantasy 15 در تاریخ 9 مهر برای کنسول های PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد. 

در Final Fantasy 15 راه های گوناگونی برای شکست دادن Boss ها وجود دارد

(image)

براساس قول ها و گفته های Square Enix عنوان Final Fantasy 15 دارای بیشتری تغییرات در ریشه و بنیان اصلی این فرنچایز بزرگ و طولانی است. گیم پلی بازی از حالت مبارزه نوبتی خارج شده و برخلاف نسخه های قبلیِ این سری، بازیکنان در طول مبارزه دارای آزادی در حرکات و حملات خود هستند.

آیا چنین چیزی بدین معناست که سنت قدیمی سری FF که Boss ها تنها از راه های معینی از بین می رفتند نیز از بازی حذف شده است؟ به گزارش و به نقل از کارگردان بازی آقای “هاجیمه تاباتا (Hajime Tabata)” اعلام کرده است که این تغییر در گیم پلی لزوما به این معنا نیست که Boss هایی با چندین راه و یا تنها یک راه معین برای از بین بردن در بازی وجود دارند.

“در واقع از هر دو نوع وجود دارد؛ شما با موجوداتی برخورد می کنید که می توانید به هر صورتی که دوست دارید با آن ها مبارزه کنید و یا موجوداتی که توسط بازی اسان ترین راه برای شکست دادن آن ها به شما گفته می شود! طراحی اصلی Titan چندین استراتژی مختلف برای انتخاب در پیشِ روی شما قرار می دهد ولی ما می خواستیم مطمئن شویم که از طریق آن مردم را به خوبی هدایت کنیم تا سریع مبارزه را به اتمام برسانند. من نمی دانم که شما دموی Titan را که در کنفرانس Microsoft پخش شد مشاهده کرده اید یا نه ولی اگر دموی بازی را تجربه کرده باشید پیشرفت را در نمایش پخش شده در کنفرانس به خوبی حس می کنید؛ ما در آن ویدئو باگ ها برطرف کردیم. و مقدار آزادی بازیکنان در طول مبارزه را بهبود بخشیده ایم”

 با توجه به این گفته ها به نظر می رسد که بازیکنان انتخاب های زیادی برای روش مبارزه کردن در بازی پیش رو داشته باشند ولی طرفداران بازی نگران نباشند چرا که موجوداتی در بازی نیز وجود دارند که چالش اصلی در مبارزه با آن ها، پیدا کردن روش شکست دادن آن ها خواهد بود. عنوان Final Fantasy 15 در تاریخ 9 مهر برای کنسول های PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد. 

در Final Fantasy 15 راه های گوناگونی برای شکست دادن Boss ها وجود دارد