مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌‌های رایانه‌ای در حکمی “خسروکردمیهن” را به عنوان ریاست ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، مهندس “ذبیح اله فیض آبادی” در این حکم آورده است: نظر به تجربیات، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان ریاست ستاد […]