درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت از دیتا، از درآمد خدمات صوتی پیشی گرفته است

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به انتخاب این شرکت به عنوان یکی از ۳ شرکت برتر در جشنواره ی شهید رجایی اظهار کرده است: «در ۳ سال گذشته تلاش شد با باز طراحی شبکه، شبکه‌ای که بر مبنای صوت طراحی شده بود را به انتقال دیتا تبدیل کنیم. در این ۳ سال همزمان با کاهش هزینه‌ ها در بخش ICT، بهای زیادی برای کیفیت قایل شدیم چرا که معتقدیم یکی از حقوق مردم در قبال تعرفه ی پرداختی، دریافت خدمت با کیفیت بسیار خوب است».

وی در ادامه اشاره کرد شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته از نظر ارائه ی  خدمات به متقاضیان دچار مشکل بود. واعظی افزوده است در حال حاضر به خاطر اجرای صحیح پروژه ها و مدیریت مناسب، این شرکت توانایی ارائه ی هر میزان پهنای باند داخلی و بین‌ المللی به متقاضیان را داراست. در حال حاضر با سامانه ی راه‌ اندازی شده، مصرف کنندگان می‌ توانند به صورت مستقیم ناظر عملکرد ما باشند».

وزیر ارتباطات در خصوص ترانزیت دیتا نیز گفته است: «مقدمات این موضوع فراهم شده و امیدواریم اجرا شود».

محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در ادامه ی این جلسه به ارائه ی گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته در این شرکت پرداخته و گفته است: «بر خلاف گذشته که بخش اعظم درآمد ما از طریق صوت بود، در حال حاضر بخش اعظم درآمد ما از طریق دیتا شده است. با توجه به افزایش حجم بازار این شرکت باید نسبت به توسعه ی زیرساخت‌ ها اقدام نمود و در این راستا تهیه ی مستر پلان جدید در دست بررسی قرار دارد».

گفتنی است اعضای مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این جلسه حضور داشتند و گزارش های مالی سال ۹۴ این شرکت در حضور اعضا بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است.

The post appeared first on .

درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت از دیتا، از درآمد خدمات صوتی پیشی گرفته است

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به انتخاب این شرکت به عنوان یکی از ۳ شرکت برتر در جشنواره ی شهید رجایی اظهار کرده است: «در ۳ سال گذشته تلاش شد با باز طراحی شبکه، شبکه‌ای که بر مبنای صوت طراحی شده بود را به انتقال دیتا تبدیل کنیم. در این ۳ سال همزمان با کاهش هزینه‌ ها در بخش ICT، بهای زیادی برای کیفیت قایل شدیم چرا که معتقدیم یکی از حقوق مردم در قبال تعرفه ی پرداختی، دریافت خدمت با کیفیت بسیار خوب است».

وی در ادامه اشاره کرد شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته از نظر ارائه ی  خدمات به متقاضیان دچار مشکل بود. واعظی افزوده است در حال حاضر به خاطر اجرای صحیح پروژه ها و مدیریت مناسب، این شرکت توانایی ارائه ی هر میزان پهنای باند داخلی و بین‌ المللی به متقاضیان را داراست. در حال حاضر با سامانه ی راه‌ اندازی شده، مصرف کنندگان می‌ توانند به صورت مستقیم ناظر عملکرد ما باشند».

وزیر ارتباطات در خصوص ترانزیت دیتا نیز گفته است: «مقدمات این موضوع فراهم شده و امیدواریم اجرا شود».

محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در ادامه ی این جلسه به ارائه ی گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته در این شرکت پرداخته و گفته است: «بر خلاف گذشته که بخش اعظم درآمد ما از طریق صوت بود، در حال حاضر بخش اعظم درآمد ما از طریق دیتا شده است. با توجه به افزایش حجم بازار این شرکت باید نسبت به توسعه ی زیرساخت‌ ها اقدام نمود و در این راستا تهیه ی مستر پلان جدید در دست بررسی قرار دارد».

گفتنی است اعضای مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این جلسه حضور داشتند و گزارش های مالی سال ۹۴ این شرکت در حضور اعضا بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است.

The post appeared first on .

درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت از دیتا، از درآمد خدمات صوتی پیشی گرفته است