دانکن جونز علاقه دارد تا قسمت جدیدی از فیلم Warcraft را بسازد

کارگردان فیلم Warcraft در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده است که علاقه دارد تا قسمت جدیدی از یان فیلم را بسازد.

طرفداران بازی وارکرفت، قبل از عرضه فیلم آن امید زیادی به این فیلم داشتند، اما بلافاصله پس از اکران فیلم، تمامی امیدها ناامید شد. قطعا این فیلم بدترین فیلم تاریخ سینما نخواهد بود اما از آن چیزی که مخاطبین انتظار داشتند فاصله بسیاری داشت. فرآیند ساخت این فیلم بسیار طولانی بود و مشکلات زیادی گریبان‌گیر این فیلم، اما سرانجام موفق شد تا به اکران برسد. با تمامی این مشکلات و سختی‌ها، دانکن جونز، کارگردان این فیلم امیدوار است تا قسمت جدید این فیلم را کلید بزند. او در توییتر خود نوشت:

من دوست دارم تا ادامه این فیلم را بسازم. اما این‌بار با شرایط درست.

اما این شرایط چه خواهد بود؟ او توضیحی در این مورد نداد اما می‌توان حدس زد منظور او شرایطی است که بین شرکت فیلم‌سازی و شرکتی که بازی را ساخته حاکم است. اگر بخاطر داشته باشید، کارگردان فیلم وارکرفت در ابتدا Sam Raimi بود که سال ۲۰۱۳ از کار برکنار شد. او همان موقع در مورد جدایی‌اش گفت که پس از نوشتن فیلمنامه متوجه آن شدند که بلیزارد این توانایی را دارد تا همه چیز را از بین ببرد و آن‌ها خیلی راحت فیلمنامه را قبول نکردند و Sam Raimi مجبور شد تا از ابتدا فیلمنامه را بنویسد. همین موضوعات باعث بروز مشکلات شد تا او کناره‌گیری کند. به نظر می‌رسد منظور آقای جونز نیز چیزی شبیه به این باشد. شاید دخالت کمتر شرکت‌های بازی‌سازی باعث شود تا نتیجه بهتری خلق شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانکن جونز علاقه دارد تا قسمت جدیدی از فیلم Warcraft را بسازد

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
webmaster@silberwelt.amozesh-es.ir to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.