دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2016

شرکت Nintendo امسال یک کنفرانس کوچک با نام Nintendo Treehouse (خانه ی درختی نینتندو!) برگذار کرد که در آن تقریبا به جز عناوین The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Pokémon Sun and Moon چیز دیگری درکار نبود! پلتفرم جدید این شرکت یعنی NX هم طبق گفته ی خود نینتندو، امسال در E3 حضور نداشت و تمرکز این شرکت بر روی دو پلتفرم Wii U و 3DS قرار داشت. کنفرانس کامل این شرکت در E3 امسال را می توانید در ادامه دریافت نمایید.

دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2016

1080P – 1.76GB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2016

شرکت Nintendo امسال یک کنفرانس کوچک با نام Nintendo Treehouse (خانه ی درختی نینتندو!) برگذار کرد که در آن تقریبا به جز عناوین The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Pokémon Sun and Moon چیز دیگری درکار نبود! پلتفرم جدید این شرکت یعنی NX هم طبق گفته ی خود نینتندو، امسال در E3 حضور نداشت و تمرکز این شرکت بر روی دو پلتفرم Wii U و 3DS قرار داشت. کنفرانس کامل این شرکت در E3 امسال را می توانید در ادامه دریافت نمایید.

دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2016

1080P – 1.76GB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2016