دانلود زیرنویس فارسی کنفرانس سونی و مایکروسافت در E3 2016

درود بر همراهان پردیسی عزیز ما. همانطور که وعده داده بودیم، زیرنویس فارسی دو کنفرانس سونی و مایکروسافت برای شما عزیزان تهیه گشته است که می تواند تجربه تماشا را لذتبخش تر کند.

لطفا پیش از دانلود زیرنویس به نکات زیر توجه کنید:

1- زیرنویس کنفرانس ها براساس نسخه هایی است که در سایت پردیس گیم قرار گرفته شده است.

2- کنفرانس شرکت سونی، دارای 35 دقیقه زمان اضافه در اول خود است که خبرنگاران PlayStation در آن به عنوان مجری صحبت می کنند. این بخش اضافی زیرنویس نشده است و زیرنویس کنفرانس سونی از زمان شروع کنفرانس آغاز می شود.

کنفرانس شرکت سونی

دانلود کنفرانس:

 (لینک غیرمستقیم)

 کنفرانس شرکت مایکروسافت

دانلود کنفرانس:

 

 (لینک غیرمستقیم)

لطفا توجه داشته باشید که برای پخش شدن زیرنویس ها باید نام فایل ویدئو با نام فایل زیرنویس یکسان باشد و ویدئو را در نرم افزار KM Player با تلویزیون های هوشمند تماشا کنید.

دانلود زیرنویس فارسی کنفرانس سونی و مایکروسافت در E3 2016

(image)

درود بر همراهان پردیسی عزیز ما. همانطور که وعده داده بودیم، زیرنویس فارسی دو کنفرانس سونی و مایکروسافت برای شما عزیزان تهیه گشته است که می تواند تجربه تماشا را لذتبخش تر کند.

لطفا پیش از دانلود زیرنویس به نکات زیر توجه کنید:

1- زیرنویس کنفرانس ها براساس نسخه هایی است که در سایت پردیس گیم قرار گرفته شده است.

2- کنفرانس شرکت سونی، دارای 35 دقیقه زمان اضافه در اول خود است که خبرنگاران PlayStation در آن به عنوان مجری صحبت می کنند. این بخش اضافی زیرنویس نشده است و زیرنویس کنفرانس سونی از زمان شروع کنفرانس آغاز می شود.

(image)

کنفرانس شرکت سونی

دانلود کنفرانس:

 (لینک غیرمستقیم)

(image)

(image)

 کنفرانس شرکت مایکروسافت

دانلود کنفرانس:

 

 (لینک غیرمستقیم)

(image)

لطفا توجه داشته باشید که برای پخش شدن زیرنویس ها باید نام فایل ویدئو با نام فایل زیرنویس یکسان باشد و ویدئو را در نرم افزار KM Player با تلویزیون های هوشمند تماشا کنید.

دانلود زیرنویس فارسی کنفرانس سونی و مایکروسافت در E3 2016