دانشگاه دوک و استفاده از هدست هولولنز در جراحی های پیچیده مغز

وقتی مایکروسافت عنوان کرد که هولولنز در آینده نزدیک از طرف جامعه پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ظاهراً با کسی شوخی نمی کرده و این مهم از همین حالا در حال تحقق یافتن است. دانشگاه دوک در حال تست این هدست واقعیت افزوده برای عمل های دشوار جراجی مغز است که احتمال دارد آسیب هایی جدی به بیمار وارد سازند.

محققان دانشگاه دوک برنامه دارند به جای اتکا به سی تی اسکن های رایج و علامت گذاری روی جمجمه، از هولولنز برای سی تی اسکن سر بیمار استفاده نمایند. این پروسه مجازی قرار نیست تغییر زیادی در دقت راهکارهای فعلی به وجود آورده و علامت گذاری را ساده تر کند (چرا که اهداف جراحی معمولاً بسیار کوچک هستند و دائماً جایشان تغییر می کند) اما استفاده از هولولنز موجب سریع بخشیدن به این رویه خواهد شد.

علاوه بر این، استفاده از سخت افزار جدید نیز مسئله ای درخور توجه به حساب می آید. به انجام رسیدن عمل های جراحی با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده امری تازه نیست اما هولولنز بسیاری از مشکلات مربوط به لرزش و لگ در تکنولوژی های پیشین را از بین می برد که چالشی مهم در عمل های جراحی به حساب می آمدند.

محققان دانشگاه دوک در حال حاضر هولولنز را تنها روی یک مدل آزمایشی تست کرده اند و تنها یک عمل جراحی به انجام رسانده اند. جای تعجب ندارد این که دانشگاه می خواهد پیش از رسیدن تکنولوژی های پوشیدنی به دست عموم، پتانسیل های آن در شرایط واقعی و عمل های جراحی متفاوت را به مردم نشان دهد. در هر صورت پزشکان هنوز باید زمان بیشتری را به استفاده از این تکنولوژی و کاهش دادن درصد خطای آن اختصاص دهند تا جان هیچ بیماری به خطر نیفتد.

The post appeared first on .

دانشگاه دوک و استفاده از هدست هولولنز در جراحی های پیچیده مغز

وقتی مایکروسافت عنوان کرد که هولولنز در آینده نزدیک از طرف جامعه پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ظاهراً با کسی شوخی نمی کرده و این مهم از همین حالا در حال تحقق یافتن است. دانشگاه دوک در حال تست این هدست واقعیت افزوده برای عمل های دشوار جراجی مغز است که احتمال دارد آسیب هایی جدی به بیمار وارد سازند.

محققان دانشگاه دوک برنامه دارند به جای اتکا به سی تی اسکن های رایج و علامت گذاری روی جمجمه، از هولولنز برای سی تی اسکن سر بیمار استفاده نمایند. این پروسه مجازی قرار نیست تغییر زیادی در دقت راهکارهای فعلی به وجود آورده و علامت گذاری را ساده تر کند (چرا که اهداف جراحی معمولاً بسیار کوچک هستند و دائماً جایشان تغییر می کند) اما استفاده از هولولنز موجب سریع بخشیدن به این رویه خواهد شد.

علاوه بر این، استفاده از سخت افزار جدید نیز مسئله ای درخور توجه به حساب می آید. به انجام رسیدن عمل های جراحی با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده امری تازه نیست اما هولولنز بسیاری از مشکلات مربوط به لرزش و لگ در تکنولوژی های پیشین را از بین می برد که چالشی مهم در عمل های جراحی به حساب می آمدند.

محققان دانشگاه دوک در حال حاضر هولولنز را تنها روی یک مدل آزمایشی تست کرده اند و تنها یک عمل جراحی به انجام رسانده اند. جای تعجب ندارد این که دانشگاه می خواهد پیش از رسیدن تکنولوژی های پوشیدنی به دست عموم، پتانسیل های آن در شرایط واقعی و عمل های جراحی متفاوت را به مردم نشان دهد. در هر صورت پزشکان هنوز باید زمان بیشتری را به استفاده از این تکنولوژی و کاهش دادن درصد خطای آن اختصاص دهند تا جان هیچ بیماری به خطر نیفتد.

The post appeared first on .

دانشگاه دوک و استفاده از هدست هولولنز در جراحی های پیچیده مغز