حمله ی هکرها به Pokemon GO

http://up.vbiran.ir/uploads/14520146885743323411_pokemon-go-nick_statt-screenshots-1.gif

به گزارش و به نقل از، دیروز در ایالات متحده طی مدتی سرورهای بازی دچار مشکل شدند و با قطعی سراسری همراه شد. این موضوع دقیقا همزمان با لانچ بازی در تعدادی از کشورهای دیگر بود. یک گروه هکر مسئولیت این قطعی سرورها را بر عهده گرفت.

بعد از مدتی توییتر رسمی Pokemon Go اذعان به این قطعی نمود و اعلام کرد در حال تلاش برای رفع این مشکل اند. دقیقا همزمان با شروع قطعی بود که این هکرها ادعا کردند به سرورهای بازی حمله کرده اند.

در حال حاضر این مشکل رفع گردیده و سرورهای بازی به حالت آنلاین و عادی خود برگشته اند. هنوز انگیزه و هدف این گروه برای حمله به سرورهای بازی مشخص نگردیده. بنظر شما قصد هکرها چه بوده است؟

حمله ی هکرها به Pokemon GO

(image)

به گزارش و به نقل از، دیروز در ایالات متحده طی مدتی سرورهای بازی دچار مشکل شدند و با قطعی سراسری همراه شد. این موضوع دقیقا همزمان با لانچ بازی در تعدادی از کشورهای دیگر بود. یک گروه هکر مسئولیت این قطعی سرورها را بر عهده گرفت.

بعد از مدتی توییتر رسمی Pokemon Go اذعان به این قطعی نمود و اعلام کرد در حال تلاش برای رفع این مشکل اند. دقیقا همزمان با شروع قطعی بود که این هکرها ادعا کردند به سرورهای بازی حمله کرده اند.

در حال حاضر این مشکل رفع گردیده و سرورهای بازی به حالت آنلاین و عادی خود برگشته اند. هنوز انگیزه و هدف این گروه برای حمله به سرورهای بازی مشخص نگردیده. بنظر شما قصد هکرها چه بوده است؟

حمله ی هکرها به Pokemon GO