حمایت از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای، جزئی از اهدافمان است+ یادداشتی کوتاه

حسن کریمی قدوسی از حمایت قاطع از برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای خبر داد و این مهم را جزو اهداف و سیاست‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانست. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اغلب مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در کشور توسط شرکت‌ها یا مجموعه‌های مستقل برگزار می‌شود که عموما بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز از برگزارکننده مسابقات حمایت کرده است. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اهمیت مسابقات در صنعت بازی‌های رایانه‌ای گفت: امروز در صنعت جهانی، ورزش‌های الکترونیک (esports) گردش مالی بسیار بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و چند صد میلیون نفر مخاطب و بیننده این مسابقات هستند. حسن کریمی قدوسی از اینکه شائبه ایجاد می‌کنند که بنیاد از مسابقات حمایت نمی‌کند تعجب کرد و افزود: بنیاد همیشه طی سال‌های گذشته از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و هر آنکه قصد برگزاری آن را داشته حمایت مادی و معنوی کرده است. کریمی قدوسی حمایت از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای را جزو اهدافو سیاست‌های خود دانست و گفت: تشویق و حمایت بنیاد از برگزارکنندگان مسابقات و ایجادشرایطی برای تسهیل در برگزاری مسابقات از جمله مواردیست که همیشه مورد نظر بنیاد بوده است تا شرایط برای برگزاری جدی‌تر مسابقات فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از سامانه اینترنتی نسبت به دریافت مجوز برگزاری مسابقات اقدام نمایند یا مستقیما به معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد مراجعه نمایند.

یادداشتی کوتاه:

سالهاست که بین اداره بازی های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازی های رایانه ای جنگ قدرت برپاست. این جنگ به ظاهر بی پایان، همواره ادامه داشته و تنها ضررش به چشم گیمرهای حرفه ای و علاقه مندان به برگزاری مسابقات گیمینگ رفته است. اصلا قصد ندارم که بگویم حق با کدام طرف دعواس، تنها هدفم برای نوشتن این یادداشت بازگو گردن این واقعیت است که تا به کی هر دو طرف دعوا به دنبال نشان دادن داشتن دست بالا به قول سیاسیون یا رجز خوانی هستند!

به واقع اگر کسی قصد برگزاری مسابقات را داشت به کجا مراجعه کند!!!!

هردو نهاد خود را تنها متولی این بخش معرفی می کنند!

از طرفی بنیاد ملی هم که در تمام مصاحبه مدیران خود از نداشتن بودجه و اعتبار مناسب دم می زند چگونه می تواند هزینه این بخش را متقبل شود؟ از طرفی بسیاری از بازی هایی که در دنیا به صورت های لیگ های جهانی برگزار می شوند به مانند بازی هایی همچون DOTA و league of legends بر خلاف سیاست های این نهاد می باشند و به کل این بازی ها را ضد دین معرفی می کنند.( )

فکر کنم برای یکبار هم شده باید به این کشمش بی حاصل، پایان داده شود تا گیمرهای حرفه ای بدانند برای شرکت در مسابقات جهانی باید چه روندی را طی نمایند!

اگر هم دعوا سر گرفتن بودجه در لوای برگزاری مسابقات و… است، گیمر ایرانی بهتر است از شرکت در مسابقات جهانی و حتی ملی منصرف شود!

 

در صورت علاقه این دو نهاد، مجموعه گیم ایمگ این آمادگی را دارد که نقطه نظرات دونهاد درگیر را منتشر کرده و در صورت امکان، به صورت تفصیلی این موضوع را پوشش دهد.

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حمایت از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای، جزئی از اهدافمان است+ یادداشتی کوتاه

حسن کریمی قدوسی از حمایت قاطع از برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای خبر داد و این مهم را جزو اهداف و سیاست‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانست. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اغلب مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در کشور توسط شرکت‌ها یا مجموعه‌های مستقل برگزار می‌شود که عموما بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز از برگزارکننده مسابقات حمایت کرده است. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اهمیت مسابقات در صنعت بازی‌های رایانه‌ای گفت: امروز در صنعت جهانی، ورزش‌های الکترونیک (esports) گردش مالی بسیار بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و چند صد میلیون نفر مخاطب و بیننده این مسابقات هستند. حسن کریمی قدوسی از اینکه شائبه ایجاد می‌کنند که بنیاد از مسابقات حمایت نمی‌کند تعجب کرد و افزود: بنیاد همیشه طی سال‌های گذشته از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و هر آنکه قصد برگزاری آن را داشته حمایت مادی و معنوی کرده است. کریمی قدوسی حمایت از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای را جزو اهدافو سیاست‌های خود دانست و گفت: تشویق و حمایت بنیاد از برگزارکنندگان مسابقات و ایجادشرایطی برای تسهیل در برگزاری مسابقات از جمله مواردیست که همیشه مورد نظر بنیاد بوده است تا شرایط برای برگزاری جدی‌تر مسابقات فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از سامانه اینترنتی نسبت به دریافت مجوز برگزاری مسابقات اقدام نمایند یا مستقیما به معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد مراجعه نمایند.

یادداشتی کوتاه:

سالهاست که بین اداره بازی های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازی های رایانه ای جنگ قدرت برپاست. این جنگ به ظاهر بی پایان، همواره ادامه داشته و تنها ضررش به چشم گیمرهای حرفه ای و علاقه مندان به برگزاری مسابقات گیمینگ رفته است. اصلا قصد ندارم که بگویم حق با کدام طرف دعواس، تنها هدفم برای نوشتن این یادداشت بازگو گردن این واقعیت است که تا به کی هر دو طرف دعوا به دنبال نشان دادن داشتن دست بالا به قول سیاسیون یا رجز خوانی هستند!

به واقع اگر کسی قصد برگزاری مسابقات را داشت به کجا مراجعه کند!!!!

هردو نهاد خود را تنها متولی این بخش معرفی می کنند!

از طرفی بنیاد ملی هم که در تمام مصاحبه مدیران خود از نداشتن بودجه و اعتبار مناسب دم می زند چگونه می تواند هزینه این بخش را متقبل شود؟ از طرفی بسیاری از بازی هایی که در دنیا به صورت های لیگ های جهانی برگزار می شوند به مانند بازی هایی همچون DOTA و league of legends بر خلاف سیاست های این نهاد می باشند و به کل این بازی ها را ضد دین معرفی می کنند.( )

فکر کنم برای یکبار هم شده باید به این کشمش بی حاصل، پایان داده شود تا گیمرهای حرفه ای بدانند برای شرکت در مسابقات جهانی باید چه روندی را طی نمایند!

اگر هم دعوا سر گرفتن بودجه در لوای برگزاری مسابقات و… است، گیمر ایرانی بهتر است از شرکت در مسابقات جهانی و حتی ملی منصرف شود!

 

در صورت علاقه این دو نهاد، مجموعه گیم ایمگ این آمادگی را دارد که نقطه نظرات دونهاد درگیر را منتشر کرده و در صورت امکان، به صورت تفصیلی این موضوع را پوشش دهد.

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حمایت از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای، جزئی از اهدافمان است+ یادداشتی کوتاه