حرفی که از دل بر نمی آید؛ نادلا انتخاب ترامپ را تبریک گفت

روز گذشته و با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شد که شهروندان این کشور ترامپ را به عنوان رهبر و سکان دار خود برگزیده اند که ما نیز در پستی جداگانه به ارائه در این رابطه پرداختیم و موضع شروین پیشه ور از موسسان اوبر را برایتان برشمردیم.

استوارت باترفیلد مدیرعامل اسلک نیز با شنیدن این خبر اعلام کرد که قلبش شکسته و از آن سو فیسبوک موضعی تدافعی به خود گرفته و مدعی است نیوز فید الگوریتمیک آن تاثیر نامطلوبی روی عقیده کلی کاربران نداشته است.

حالا نادلا مدیرعامل مایکروسافت نیز در اکانت لینکدین خود به این اتفاق واکنش نشاده داده و از موضعی محتاطانه و البته محافظه کارانه به ارائه عقایدش در این رابطه پرداخته. او در این باره گفته است:

روز گذشته ما شاهد یک فرایند دمکراتیک در آمریکا بودیم و یک انتخابات واقعی را پشت سر گذاشتیم. این انتخابات یک برنده داشت و یک بازنده. رای ها به صندوق ریخته شدند و برخی زودتر از بقیه شمارش شدند.

در ادامه آمده است:

نتیجه این انتخابات در سرتاسر دنیا مهم بود و من مطمئنم همین مساله در میان کارکنان مایکروسافت نیز وجود داشته. ما به رئیس جمهور منتخب تبریک می گوییم و امیدواریم که در آینده با آنهایی که انتخاب شدند همکاری داشته باشیم. تعهداتمان به ماموریت و ارزش هایمان پابرجاست و به طور مشخص در راستای تقویت و ایجاد فرهنگی متنوع و جامع تلاش می کنیم.

در هر صورت از فحوای کلام نادلا میتوان اینطور استنباط کرد که مایکروسافت درست مانند رقبا و البته هم قطارانش نگران تیره شدن روابط با کاخ سفید است و شاید نادلا برای تبریک به ترامپ حرف های زیبایی را بر زبان آورده باشد اما روشن است که در مورد وعده های خصمانه وی در رابطه با تکنولوژی نگران است.

The post appeared first on .

حرفی که از دل بر نمی آید؛ نادلا انتخاب ترامپ را تبریک گفت

روز گذشته و با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شد که شهروندان این کشور ترامپ را به عنوان رهبر و سکان دار خود برگزیده اند که ما نیز در پستی جداگانه به ارائه در این رابطه پرداختیم و موضع شروین پیشه ور از موسسان اوبر را برایتان برشمردیم.

استوارت باترفیلد مدیرعامل اسلک نیز با شنیدن این خبر اعلام کرد که قلبش شکسته و از آن سو فیسبوک موضعی تدافعی به خود گرفته و مدعی است نیوز فید الگوریتمیک آن تاثیر نامطلوبی روی عقیده کلی کاربران نداشته است.

حالا نادلا مدیرعامل مایکروسافت نیز در اکانت لینکدین خود به این اتفاق واکنش نشاده داده و از موضعی محتاطانه و البته محافظه کارانه به ارائه عقایدش در این رابطه پرداخته. او در این باره گفته است:

روز گذشته ما شاهد یک فرایند دمکراتیک در آمریکا بودیم و یک انتخابات واقعی را پشت سر گذاشتیم. این انتخابات یک برنده داشت و یک بازنده. رای ها به صندوق ریخته شدند و برخی زودتر از بقیه شمارش شدند.

در ادامه آمده است:

نتیجه این انتخابات در سرتاسر دنیا مهم بود و من مطمئنم همین مساله در میان کارکنان مایکروسافت نیز وجود داشته. ما به رئیس جمهور منتخب تبریک می گوییم و امیدواریم که در آینده با آنهایی که انتخاب شدند همکاری داشته باشیم. تعهداتمان به ماموریت و ارزش هایمان پابرجاست و به طور مشخص در راستای تقویت و ایجاد فرهنگی متنوع و جامع تلاش می کنیم.

در هر صورت از فحوای کلام نادلا میتوان اینطور استنباط کرد که مایکروسافت درست مانند رقبا و البته هم قطارانش نگران تیره شدن روابط با کاخ سفید است و شاید نادلا برای تبریک به ترامپ حرف های زیبایی را بر زبان آورده باشد اما روشن است که در مورد وعده های خصمانه وی در رابطه با تکنولوژی نگران است.

The post appeared first on .

حرفی که از دل بر نمی آید؛ نادلا انتخاب ترامپ را تبریک گفت