جستجوی گوگل به صورت زنده میزان شلوغی مراکز کسب و کار را نشان خواهد داد

حتماً شما هم دوست دارید پیش از تصمیم گیری برای بازدید از مکان های تاریخی و گردشگری، خرید از مراکز مختلف یا حتی مراجعه به یک رستوران، از میزان شلوغی آن باخبر شوید. برای همه ما پیش آمده که پس از مراجعه به مکانی معروف، با انبوهی از افراد علاقه مند و صفوف طولانی مواجه شده ایم، و عملاً برنامه هایمان نقش بر آب گشته.

برای رفع این نیاز، Google Maps اخیراً ویژگی جدیدی را ارائه کرده که مقدار شلوغی کسب و کارها و مراکز تفریحی/گردشگری در ساعات مختلف روز را نشان می دهد:

به منظور ارتقاء این قابلیت، به تازگی تصویری منتشر شده که نشان می دهد گوگل قصد دارد تعداد دقیق افراد حاضر در مکان مورد نظر را به صورت لحظه ای نشان دهد. ظاهراً برای فعال شدن این حالت، ردیابی آنی افراد بر اساس روشی شبیه به تشخیص وضعیت ترافیکی خیابان ها و جاده ها به کار گرفته می شود.

بنابراین با فعال شدن این ویژگی، می توانید به جستجوی رستوران هایی در اطراف خود بپردازید که چندان شلوغ نیستند:

البته هنوز اطلاع دقیقی در مورد زمان فعال شدن نهایی این ویژگی از سوی گوگل در دست نیست، اما با توجه به تصاویر موجود، احتمالاً به زودی خبرهای بیشتری در این زمینه می شنویم. به هر حال اطلاع از شلوغی کسب و کارها برای تصمیم گیری لحظه ای، قابلیت بسیار خوبی خواهد بود و از تشکیل صفوف طولانی در مراکز مختلف جلوگیری خواهد نمود.

The post appeared first on .

جستجوی گوگل به صورت زنده میزان شلوغی مراکز کسب و کار را نشان خواهد داد

حتماً شما هم دوست دارید پیش از تصمیم گیری برای بازدید از مکان های تاریخی و گردشگری، خرید از مراکز مختلف یا حتی مراجعه به یک رستوران، از میزان شلوغی آن باخبر شوید. برای همه ما پیش آمده که پس از مراجعه به مکانی معروف، با انبوهی از افراد علاقه مند و صفوف طولانی مواجه شده ایم، و عملاً برنامه هایمان نقش بر آب گشته.

برای رفع این نیاز، Google Maps اخیراً ویژگی جدیدی را ارائه کرده که مقدار شلوغی کسب و کارها و مراکز تفریحی/گردشگری در ساعات مختلف روز را نشان می دهد:

به منظور ارتقاء این قابلیت، به تازگی تصویری منتشر شده که نشان می دهد گوگل قصد دارد تعداد دقیق افراد حاضر در مکان مورد نظر را به صورت لحظه ای نشان دهد. ظاهراً برای فعال شدن این حالت، ردیابی آنی افراد بر اساس روشی شبیه به تشخیص وضعیت ترافیکی خیابان ها و جاده ها به کار گرفته می شود.

بنابراین با فعال شدن این ویژگی، می توانید به جستجوی رستوران هایی در اطراف خود بپردازید که چندان شلوغ نیستند:

البته هنوز اطلاع دقیقی در مورد زمان فعال شدن نهایی این ویژگی از سوی گوگل در دست نیست، اما با توجه به تصاویر موجود، احتمالاً به زودی خبرهای بیشتری در این زمینه می شنویم. به هر حال اطلاع از شلوغی کسب و کارها برای تصمیم گیری لحظه ای، قابلیت بسیار خوبی خواهد بود و از تشکیل صفوف طولانی در مراکز مختلف جلوگیری خواهد نمود.

The post appeared first on .

جستجوی گوگل به صورت زنده میزان شلوغی مراکز کسب و کار را نشان خواهد داد