جزئیات درز کرده از بسته الحاقی The Division: Underground

جستجوگران اطلاعات عنوان The Division که در سایت فعالیت می کنند از جزئیاتی رونمایی کردند که گویا جالش بعدی بازیبازان Division را تا حدودی مشخص می کند.

به گزارش و به نقل از ، در پس اطلاعات بدست آمده از بسته ی الحاقی Underground هیچ چیز بیشتر از نام “Dragon’s Nest” خودنمایی نمی کند در واقع این نام یک مرحله ای است که شاید همان عملیات “Broadcast Centre” نشان داده شده در تریلرهای اولیه بازی باشد. برای دستیابی به این مرحله شما نیازمند 240 GS یا همان (Gear Score) هستید درحالیکه هم اکنون بالاترین سطح GS ، میزان 228 است و این یعنی بسته ی الحاقی یاد شده تغییراتی را به بازی اضافه می کند.

از جزئیات دیگر و قابل توجه این بسته می توان به مناطق جدیدی از Dark Zone اشاره کرد. 4 منطقه ی جدید که بصورت DZ07 تا DZ11 کدگذاری شده اند ولی هر منطقه دارای نامی مخصوص است مثل Hamish یا Gym Kill List ( که بعضی از آنها خطاب به اعضای تیم توسعه یا شخصیت های بازی است ) همچنین با توجه به بروزرسانی لیست رویدادهای درون بازی (events list) با عملیات های جدیدی هم روبرو خواهید شد.

باید یادآور شویم که تمامی اطلاعات درز کرده از  تاکنون صحت داشته و بطور حتم می توان تایید کرد که این اطلاعات جدید هم درست است.

بسته ی الحاقی The Division: Underground در تاریخ 28 جون برای کنسول Xbox ONE و یک ماه بعد از آن برای PC و PS4 منتشر خواهد شد.

نظر شما در رابطه با این DLC چیست؟…

جزئیات درز کرده از بسته الحاقی The Division: Underground

(image)

جستجوگران اطلاعات عنوان The Division که در سایت فعالیت می کنند از جزئیاتی رونمایی کردند که گویا جالش بعدی بازیبازان Division را تا حدودی مشخص می کند.

به گزارش و به نقل از ، در پس اطلاعات بدست آمده از بسته ی الحاقی Underground هیچ چیز بیشتر از نام “Dragon’s Nest” خودنمایی نمی کند در واقع این نام یک مرحله ای است که شاید همان عملیات “Broadcast Centre” نشان داده شده در تریلرهای اولیه بازی باشد. برای دستیابی به این مرحله شما نیازمند 240 GS یا همان (Gear Score) هستید درحالیکه هم اکنون بالاترین سطح GS ، میزان 228 است و این یعنی بسته ی الحاقی یاد شده تغییراتی را به بازی اضافه می کند.

از جزئیات دیگر و قابل توجه این بسته می توان به مناطق جدیدی از Dark Zone اشاره کرد. 4 منطقه ی جدید که بصورت DZ07 تا DZ11 کدگذاری شده اند ولی هر منطقه دارای نامی مخصوص است مثل Hamish یا Gym Kill List ( که بعضی از آنها خطاب به اعضای تیم توسعه یا شخصیت های بازی است ) همچنین با توجه به بروزرسانی لیست رویدادهای درون بازی (events list) با عملیات های جدیدی هم روبرو خواهید شد.

باید یادآور شویم که تمامی اطلاعات درز کرده از  تاکنون صحت داشته و بطور حتم می توان تایید کرد که این اطلاعات جدید هم درست است.

بسته ی الحاقی The Division: Underground در تاریخ 28 جون برای کنسول Xbox ONE و یک ماه بعد از آن برای PC و PS4 منتشر خواهد شد.

نظر شما در رابطه با این DLC چیست؟…

جزئیات درز کرده از بسته الحاقی The Division: Underground