جزئیات جدیدی از Horizon Zero Dawn مشخص شد

به گزارش و به نقل از  بازی Horizon Zero Dawn در مراسم E3 توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد. اگر چه تاریخ عرضه ی بازی به تعویق افتاد(تاریخ عرضه ی این بازی 28 فوریه(سه شنبه 10 اسفند) می باشد.) ولی باعث شده که زیاد در مورد آن حرف زده شود. کارگردان بازی آقای “ماتیس دی یونگ(Mathijs de Jong)” جزئیاتی را در مورد مهارت ها و مکانیزم مخفی کاری بحث کرد.

در مورد مهارت ها، آقای دی یونگ گفت که برای ارتقای آن ها از سیستم درختی استفاده شده است.

دی یونگ:”از سیستم درخت مهارت ها برای ارتقا دادن توانایی های Aloy استفاده شده است. برای ارتقا دادن مهارت ها به XP نیاز دارید که از راه های زیادی مانند تاکتیکی بازی کردن بدست می آید.

در مورد مخفی کاری آقای دی یونگ گفت که می تواند “یک گزینه” باشد برای بازی کردن اما “ایده آل” نیست.

یک نوع سبک مخفی کاری که ایده آل نباشد؟ در حال حاضر آقای دی یونگ خیلی شبیه Ubisoft حرف می زند.

دی یونگ:”مخفی کاری همیشه یکی از گزینه ها است ولی همیشه ایده آل نیست.

حرف و حدیث هایی در مورد انتشار دموی بازی وجود داشت که آقای دی یونگ در این مورد گفت فعلا دمو ساخته نمی شود چون می خواهند روی بازی اصلی تمرکز کنند.

جزئیات جدیدی از Horizon Zero Dawn مشخص شد

(image)

به گزارش و به نقل از  بازی Horizon Zero Dawn در مراسم E3 توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد. اگر چه تاریخ عرضه ی بازی به تعویق افتاد(تاریخ عرضه ی این بازی 28 فوریه(سه شنبه 10 اسفند) می باشد.) ولی باعث شده که زیاد در مورد آن حرف زده شود. کارگردان بازی آقای “ماتیس دی یونگ(Mathijs de Jong)” جزئیاتی را در مورد مهارت ها و مکانیزم مخفی کاری بحث کرد.

در مورد مهارت ها، آقای دی یونگ گفت که برای ارتقای آن ها از سیستم درختی استفاده شده است.

دی یونگ:”از سیستم درخت مهارت ها برای ارتقا دادن توانایی های Aloy استفاده شده است. برای ارتقا دادن مهارت ها به XP نیاز دارید که از راه های زیادی مانند تاکتیکی بازی کردن بدست می آید.

در مورد مخفی کاری آقای دی یونگ گفت که می تواند “یک گزینه” باشد برای بازی کردن اما “ایده آل” نیست.

یک نوع سبک مخفی کاری که ایده آل نباشد؟ در حال حاضر آقای دی یونگ خیلی شبیه Ubisoft حرف می زند.

دی یونگ:”مخفی کاری همیشه یکی از گزینه ها است ولی همیشه ایده آل نیست.

حرف و حدیث هایی در مورد انتشار دموی بازی وجود داشت که آقای دی یونگ در این مورد گفت فعلا دمو ساخته نمی شود چون می خواهند روی بازی اصلی تمرکز کنند.

جزئیات جدیدی از Horizon Zero Dawn مشخص شد