جزئیات بروزرسانی 1.2 عنوان The Division ( تغییرات زیادی در راه است )

طبق سخنان یوبیسافت با بروزرسانی 1.2 عنوان The Division قرار است تغییرات اساسی در بازی شاهد باشیم.

به گزارش و به نقل از ، این بروزرسانی علاوه بر اضافه کردن مراحل ، آیتم ها و توانایی های جدید عملکرد فنی بازی را هم تا حدودی بهبود می بخشد.

به عنوان مثال طبق گفته ی توسعه دهندگان سطح تخریب و قدرت دشمنان هوش مصنوعی در سطح 34 کمی کاهش پیدا خواهد کرد تا بازیکنان در این سطح نقش تاثیگذارتر و فرصت بیشتری داشته باشند. همچنین بعد از بروزرسانی 1.1 بازی و تغییراتی که در میزان پاداش و سیستم غارتگری اعمال شد موجب نارضایتی جمع کسیری از کاربران گردید و برهمین اساس یوبیسافت تصمیم گرفت تا جزئیات بخش تعامل و غارگری بازی را تاحدودی به وضعیت پایدار و مناسبی بازگرداند.

البته خیلی از کاربران خواهان افزایش ظرفیت ذخیره سازی آیتم شدند که یوبیسافت ر پاسخ بیان کرد : آنها بروی این موضوع کار می کنند اما در این بروزرسانی قرار نیست به آن رسیدگی شود.

در نهایت بار دیگر تغییرات زیادی در انتظار عنوان The Division است اما برای اطلاع کامل از جزئیات آن می بایست تا 24 مِی صبر کرد.

نظر شما چیست؟…

جزئیات بروزرسانی 1.2 عنوان The Division ( تغییرات زیادی در راه است )

(image)

طبق سخنان یوبیسافت با بروزرسانی 1.2 عنوان The Division قرار است تغییرات اساسی در بازی شاهد باشیم.

به گزارش و به نقل از ، این بروزرسانی علاوه بر اضافه کردن مراحل ، آیتم ها و توانایی های جدید عملکرد فنی بازی را هم تا حدودی بهبود می بخشد.

به عنوان مثال طبق گفته ی توسعه دهندگان سطح تخریب و قدرت دشمنان هوش مصنوعی در سطح 34 کمی کاهش پیدا خواهد کرد تا بازیکنان در این سطح نقش تاثیگذارتر و فرصت بیشتری داشته باشند. همچنین بعد از بروزرسانی 1.1 بازی و تغییراتی که در میزان پاداش و سیستم غارتگری اعمال شد موجب نارضایتی جمع کسیری از کاربران گردید و برهمین اساس یوبیسافت تصمیم گرفت تا جزئیات بخش تعامل و غارگری بازی را تاحدودی به وضعیت پایدار و مناسبی بازگرداند.

البته خیلی از کاربران خواهان افزایش ظرفیت ذخیره سازی آیتم شدند که یوبیسافت ر پاسخ بیان کرد : آنها بروی این موضوع کار می کنند اما در این بروزرسانی قرار نیست به آن رسیدگی شود.

در نهایت بار دیگر تغییرات زیادی در انتظار عنوان The Division است اما برای اطلاع کامل از جزئیات آن می بایست تا 24 مِی صبر کرد.

نظر شما چیست؟…

جزئیات بروزرسانی 1.2 عنوان The Division ( تغییرات زیادی در راه است )