جریمه در برابر رمزگذاری؛ رویکرد دولت روسیه برای عدم همکاری پیام رسان های امن

به تازگی قانونی در کشور روسیه به تصویب رسیده که به موجب آن شرکت های تکنولوژیک که از رمزگشایی پیام های کاربران سرویس های خود امتناع کنند، مشمول جریمه خواهند شد.

این قانون در شرایطی مطرح می شود که دولت روسیه تاکنون درگیری های فراوانی را با کمپانی های مختلف (به خصوص غربی ها) در راه همراه کردنشان با سیاست های نظارت جمعی بر داده های خود تجربه کرده است.

به نظر می رسد هدف اصلی قانون جدید، سرویس هایی چون پیام رسان فیس بوک و اپلیکیشن هایی مثل واتس اپ و تلگرام باشد. بر اساس این قانون، شرکت هایی که دسترسی های لازم برای رمزگشایی اطلاعات کاربران خود را فراهم نکنند، هر بار مبلغ ۱۵ هزار دلار جریمه خواهند شد.

ایده وضع چنین قانونی از زمانی مطرح شد که خبر رسید گروهی با استفاده از امکانات چت خصوصی در پیام رسان فیس بوک و تلگرام، اقدام به فریب تعدادی از جوانان کردند تا آنها را مجاب به قتل افسران پلیس نمایند.

اقدام تازه دولت روسیه می تواند منجر به تصمیم نهایی کمپانی های بزرگ غربی برای خروج از این کشور پهناور شود. حال باید دید دولت روسیه چگونه به این تصمیم احتمالی واکنش نشان خواهد داد.

The post appeared first on .

جریمه در برابر رمزگذاری؛ رویکرد دولت روسیه برای عدم همکاری پیام رسان های امن

به تازگی قانونی در کشور روسیه به تصویب رسیده که به موجب آن شرکت های تکنولوژیک که از رمزگشایی پیام های کاربران سرویس های خود امتناع کنند، مشمول جریمه خواهند شد.

این قانون در شرایطی مطرح می شود که دولت روسیه تاکنون درگیری های فراوانی را با کمپانی های مختلف (به خصوص غربی ها) در راه همراه کردنشان با سیاست های نظارت جمعی بر داده های خود تجربه کرده است.

به نظر می رسد هدف اصلی قانون جدید، سرویس هایی چون پیام رسان فیس بوک و اپلیکیشن هایی مثل واتس اپ و تلگرام باشد. بر اساس این قانون، شرکت هایی که دسترسی های لازم برای رمزگشایی اطلاعات کاربران خود را فراهم نکنند، هر بار مبلغ ۱۵ هزار دلار جریمه خواهند شد.

ایده وضع چنین قانونی از زمانی مطرح شد که خبر رسید گروهی با استفاده از امکانات چت خصوصی در پیام رسان فیس بوک و تلگرام، اقدام به فریب تعدادی از جوانان کردند تا آنها را مجاب به قتل افسران پلیس نمایند.

اقدام تازه دولت روسیه می تواند منجر به تصمیم نهایی کمپانی های بزرگ غربی برای خروج از این کشور پهناور شود. حال باید دید دولت روسیه چگونه به این تصمیم احتمالی واکنش نشان خواهد داد.

The post appeared first on .

جریمه در برابر رمزگذاری؛ رویکرد دولت روسیه برای عدم همکاری پیام رسان های امن