جدیدترین گوشی هوشمند پرچمدار زی تی ای 600 دلار قیمت خواهد داشت

گوشی هوشمند پرچمدار جدید کمپانی چینی زی تی ای احتمالا Axon2 نام خواهد داشت.

جدیدترین گوشی هوشمند پرچمدار زی تی ای 600 دلار قیمت خواهد داشت

(image)
گوشی هوشمند پرچمدار جدید کمپانی چینی زی تی ای احتمالا Axon2 نام خواهد داشت.
جدیدترین گوشی هوشمند پرچمدار زی تی ای 600 دلار قیمت خواهد داشت