جدیدترین گوشی هوشمند تاشوی سامسونگ به زودی معرفی می شود

کمپانی سامسونگ از معدود کمپانی هایی است که همچنان دست به تولید گوشی های تاشو می زند.

جدیدترین گوشی هوشمند تاشوی سامسونگ به زودی معرفی می شود

(image)
کمپانی سامسونگ از معدود کمپانی هایی است که همچنان دست به تولید گوشی های تاشو می زند.
جدیدترین گوشی هوشمند تاشوی سامسونگ به زودی معرفی می شود