جایگاه ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در جهان تنزل یافت

سازمان ملل متحد به تازگی گزارش آماری شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) در سال 2016 را منتشر ساخته که بر اساس آن، ایران در جایگاه 106 در بین 193 کشور جهان قرار گرفته است. این درحالیست که کشورمان از نظر شاخص EGDI در سال 2012 در مقام یکصدم جهان قرار داشت.

طبق گزارش فوق، ایران در سال 2016 به امتیاز 0.4649 در این شاخص دست یافته، در حالی که رتبه اول جهانی با رقم 0.9193 در اختیار انگلستان قرار دارد، و رتبه نخست منطقه نیز با امتیاز 0.8915 به کره جنوبی تعلق گرفته است.

از سوی دیگر شاخص (EPART) نیز وضعیت خوبی را نشان نمی دهد و ایران با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه 149 در بین 193 کشور جهان جای گرفته، که در مقایسه با سال 2012 از تنزل 74 پله ای حکایت دارد.

تمام این آمار و ارقام در حالی منتشر شده که طی چند سال اخیر در اسناد راهبردی کشور بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم تأکید شده، و در دولت یازدهم نیز پروژه های متعددی در این رابطه به اجرا درآمده

با این حال به نظر می رسد پیشرفت های کنونی کشور در مقایسه با وضعیت دیگر کشورها چندان چشمگیر نیست و به تلاش بیشتری در این حوزه نیاز داریم، و می تواند نخستین گام برای تحقق این هدف باشد.

The post appeared first on .

جایگاه ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در جهان تنزل یافت