ثبت 8 میلیون پیش سفارش برای گوشی Mi Max شائومی

کمپانی چینی شائومی به تازگی جدیدترین فبلت خود را با نام Mi Max رسما معرفی نموده است.

ثبت 8 میلیون پیش سفارش برای گوشی Mi Max شائومی

(image)
کمپانی چینی شائومی به تازگی جدیدترین فبلت خود را با نام Mi Max رسما معرفی نموده است.
ثبت 8 میلیون پیش سفارش برای گوشی Mi Max شائومی