ثبت 5 میلیون پیش سفارش برای Honor 8 هواوی در چهار روز!

کمپانی چینی مشهور هواوی به تازگی یک گوشی هوشمند پرچمدار را رسما معرفی نموده است.

ثبت 5 میلیون پیش سفارش برای Honor 8 هواوی در چهار روز!

(image)
کمپانی چینی مشهور هواوی به تازگی یک گوشی هوشمند پرچمدار را رسما معرفی نموده است.
ثبت 5 میلیون پیش سفارش برای Honor 8 هواوی در چهار روز!