ثبت پدیده نادر صاعقه های آبی از ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]

دانشمندان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی توانستند ویدیویی از صاعقه های آبی نادر را به ثبت برسانند، پدیده ای که از سطح زمین دیده نمی شود، زیرا در ارتفاعات بالای طوفان های سهمگین (معمولاً در یونوسفر) شکل می گیرد و بنابراین فقط خلبان ها و سرنشینان هواپیما قادر به مشاهده آن هستند.

از آنجا که مطالعه این پدیده از اهمیت علمی زیادی برخوردار است، دانشمندان دوربین خاصی را به سمت زمین نشانه رفته اند تا این طوفان های خاص را ضبط کنند. گفتنیست محققین هنوز در مورد ماهیت این برق های آبی رنگ اتفاق نظر ندارند.

در ادامه می توانید این ویدیوی کوتاه اما زیبا را تماشا کنید:

The post appeared first on .

ثبت پدیده نادر صاعقه های آبی از ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]