ثبت رکورد تازه در درآمد صنعت بازی های موبایلی به لطف پوکمون گو

زمانی بود که نام هایی چون کلش آو کلنز و کندی کراش به عنوان نمادی از درآمد سرشار صنعت بازی های موبایلی شناخته می شدند، اما بازی پوکمون گو باعث شد که دیگر آنها اتفاقاتی معمولی به نظر برسند. بر اساس گزارش ها این بازی رکورد کوتاه ترین زمان را برای دستیابی به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری شکسته است.

رکورد مذکور تنها ۸۶ روز پس از عرضه جهانی پوکمون گو به دست آمده، در حالی که کندی کراش به عنوان رکورددار قبلی حدود ۲۰۰ روز پس از عرضه به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری رسید. این در شرایطی است که پرداخت های درون برنامه ای در این بازی نسبت به دیگر بازی ها چندان هم حیاتی و اجتناب ناپذیر نیستند.

بررسی های وبسایت «App Annie» نشان می دهد که سهم درآمدهای بازی پوکمون از درآمد کل بازی های موبایلی در سه ماهه سوم امسال حدود ۴۵ درصد بوده است. این در شرایطی است که ۵۵ درصد بعدی را ۱۹ بازی پرفروش دیگر به دست آورده اند. نکته جالب اینجاست که عرضه این بازی سبب کاهش درآمد دیگر بازی ها نشده، بنابراین می توان این طور در نظر گرفت که پوکمون گو توانسته کاربران جدیدی را نیز به سمت بازی های موبایل بکشاند.

با همه این ها اما درآمدهای این بازی در یکی دو ماه اخیر با افول مواجه شده است. به نظر می آید نینتندو و نیانتیک برای حفظ این کاربران میلیونی نیاز به تلاش بیشتر برای افزودن قابلیت های مفید و تولید محتواهای تازه دارند.

The post appeared first on .

ثبت رکورد تازه در درآمد صنعت بازی های موبایلی به لطف پوکمون گو

زمانی بود که نام هایی چون کلش آو کلنز و کندی کراش به عنوان نمادی از درآمد سرشار صنعت بازی های موبایلی شناخته می شدند، اما بازی پوکمون گو باعث شد که دیگر آنها اتفاقاتی معمولی به نظر برسند. بر اساس گزارش ها این بازی رکورد کوتاه ترین زمان را برای دستیابی به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری شکسته است.

رکورد مذکور تنها ۸۶ روز پس از عرضه جهانی پوکمون گو به دست آمده، در حالی که کندی کراش به عنوان رکورددار قبلی حدود ۲۰۰ روز پس از عرضه به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری رسید. این در شرایطی است که پرداخت های درون برنامه ای در این بازی نسبت به دیگر بازی ها چندان هم حیاتی و اجتناب ناپذیر نیستند.

بررسی های وبسایت «App Annie» نشان می دهد که سهم درآمدهای بازی پوکمون از درآمد کل بازی های موبایلی در سه ماهه سوم امسال حدود ۴۵ درصد بوده است. این در شرایطی است که ۵۵ درصد بعدی را ۱۹ بازی پرفروش دیگر به دست آورده اند. نکته جالب اینجاست که عرضه این بازی سبب کاهش درآمد دیگر بازی ها نشده، بنابراین می توان این طور در نظر گرفت که پوکمون گو توانسته کاربران جدیدی را نیز به سمت بازی های موبایل بکشاند.

با همه این ها اما درآمدهای این بازی در یکی دو ماه اخیر با افول مواجه شده است. به نظر می آید نینتندو و نیانتیک برای حفظ این کاربران میلیونی نیاز به تلاش بیشتر برای افزودن قابلیت های مفید و تولید محتواهای تازه دارند.

The post appeared first on .

ثبت رکورد تازه در درآمد صنعت بازی های موبایلی به لطف پوکمون گو