تیم کوک: واقعیت افزوده باید تعاملات انسانی را تقویت کند

در ماه های اخیر تیم کوک مدیرعامل اپل حرف های زیادی را در مورد واقعیت افزوده مطرح کرده و تا حدودی ایده کلی در رابطه با تکنولوژی در دست ساخت این شرکت را پیش رویمان قرار داده است.

به تازگی اما کوک مصاحبه ای با نشریه Buzzfeed انجام داده و از رویکر کمپانی متبوع خود در خصوص واقعیت افزوده گفته و مدعی شده که این فناوری باید مشوق ارتباطات انسانی باشد نه جایگزین آن.

او در این باره گفته است:

قطعا مدتی زمان میبرد تا واقعیت افزوده شکل درست خود را پیدا کند اما معتقدم که این تکنولوژی عمق بالایی دارد و به لطف آن، مکالمات و گفتگوهای انسانی بهره وری بیشتری می یابند. از همین رو، معتقدم مقوله هایی مانند این چنانچه به مانعی برای گفتگوهای انسانی بدل نشوند و صرفا در خلال آنها مورد استفاده قرار بگیرند سودمندی بیشتری پیدا می کنند. انسان تکنولوژی را برای تقویت تعاملاتش می خواهد نه به عنوان مانعی برای فعالیت هایش.

کوک معتقد است که هم اکنون «جایگزینی» برای تعاملات انسانی وجود ندارد و همین مساله می تواند به نوعی نشانگر آن باشد که اپل بیشتر به توسعه تکنولوژی واقعیت افزوده تمایل دارد نه واقعیت مجازی.

در این مصاحبه کوک می گوید که با وجود برخی «مصارف جالب» واقعیت مجازی تصور نمی کند تکنولوژی یاد شده گستردگی واقعیت افزوده را داشته باشد.

همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم مدیرعامل اپل بارها و بارها در مورد مزایا و معایب این دو تکنولوژی لب به سخن گشوده و برای نمونه قبلا گفته بود اپل حساب ویژه ای را روی واقعیت افزوده و به سرمایه گذاری های گسترده اش در این حوزه ادامه می دهد. وی اظهار نموده بود که این فناوری می تواند «بسیار عظیم» باشد و در ماه اوت نیز آن را یک «فناوری کلیدی» خواند.

براساس برخی شایعات اپل تیم جداگانه ای را به تحقیق پیرامون واقعیت مجازی و افزوده گمارده تا به بررسی این دو مقوله بپردازند و راهکارهای لازم جهت حضور این شرکت در زمینه های یاد شده را تدوین نمایند.

این شرکت همچنین برپایه برخی گمانه زنی ها نمونه های اولیه ای از هدست واقعیت مجازی خود را نیز توسعه داده اما صحبت های جسته و گریخته کوک در این باره نیز توجه و اهتمام ویژه این شرکت به مقوله واقعیت افزوده را نشان می دهد.

در گزارش Buzzfeed همچنین اشاره شده که سخت افزار کنونی اپل شامل آیفون 7 پلاس با دوربین دوگانه اش و اپل واچ با GPS و شتاب سنجش احتمالا بخشی از «اکوسیستم آتی این کمپانی برای واقعیت افزوده» را تشکیل می دهند.

The post appeared first on .

تیم کوک: واقعیت افزوده باید تعاملات انسانی را تقویت کند

در ماه های اخیر تیم کوک مدیرعامل اپل حرف های زیادی را در مورد واقعیت افزوده مطرح کرده و تا حدودی ایده کلی در رابطه با تکنولوژی در دست ساخت این شرکت را پیش رویمان قرار داده است.

به تازگی اما کوک مصاحبه ای با نشریه Buzzfeed انجام داده و از رویکر کمپانی متبوع خود در خصوص واقعیت افزوده گفته و مدعی شده که این فناوری باید مشوق ارتباطات انسانی باشد نه جایگزین آن.

او در این باره گفته است:

قطعا مدتی زمان میبرد تا واقعیت افزوده شکل درست خود را پیدا کند اما معتقدم که این تکنولوژی عمق بالایی دارد و به لطف آن، مکالمات و گفتگوهای انسانی بهره وری بیشتری می یابند. از همین رو، معتقدم مقوله هایی مانند این چنانچه به مانعی برای گفتگوهای انسانی بدل نشوند و صرفا در خلال آنها مورد استفاده قرار بگیرند سودمندی بیشتری پیدا می کنند. انسان تکنولوژی را برای تقویت تعاملاتش می خواهد نه به عنوان مانعی برای فعالیت هایش.

کوک معتقد است که هم اکنون «جایگزینی» برای تعاملات انسانی وجود ندارد و همین مساله می تواند به نوعی نشانگر آن باشد که اپل بیشتر به توسعه تکنولوژی واقعیت افزوده تمایل دارد نه واقعیت مجازی.

در این مصاحبه کوک می گوید که با وجود برخی «مصارف جالب» واقعیت مجازی تصور نمی کند تکنولوژی یاد شده گستردگی واقعیت افزوده را داشته باشد.

همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم مدیرعامل اپل بارها و بارها در مورد مزایا و معایب این دو تکنولوژی لب به سخن گشوده و برای نمونه قبلا گفته بود اپل حساب ویژه ای را روی واقعیت افزوده و به سرمایه گذاری های گسترده اش در این حوزه ادامه می دهد. وی اظهار نموده بود که این فناوری می تواند «بسیار عظیم» باشد و در ماه اوت نیز آن را یک «فناوری کلیدی» خواند.

براساس برخی شایعات اپل تیم جداگانه ای را به تحقیق پیرامون واقعیت مجازی و افزوده گمارده تا به بررسی این دو مقوله بپردازند و راهکارهای لازم جهت حضور این شرکت در زمینه های یاد شده را تدوین نمایند.

این شرکت همچنین برپایه برخی گمانه زنی ها نمونه های اولیه ای از هدست واقعیت مجازی خود را نیز توسعه داده اما صحبت های جسته و گریخته کوک در این باره نیز توجه و اهتمام ویژه این شرکت به مقوله واقعیت افزوده را نشان می دهد.

در گزارش Buzzfeed همچنین اشاره شده که سخت افزار کنونی اپل شامل آیفون 7 پلاس با دوربین دوگانه اش و اپل واچ با GPS و شتاب سنجش احتمالا بخشی از «اکوسیستم آتی این کمپانی برای واقعیت افزوده» را تشکیل می دهند.

The post appeared first on .

تیم کوک: واقعیت افزوده باید تعاملات انسانی را تقویت کند