توییتر هنوز هم خریدار دارد

گرچه چند روز پیش خبر رسیده بود که و این شرکت در حال حاضر هیچ مشتری دست به نقدی ندارد، اما شنیده های اخیر حاکی از آن است که هنوز مقامات این کمپانی به مذاکرات خود با شرکت Salesforce امیدوار هستند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هنوز مذاکرات میان توییتر و این کمپانی فعال در زمینه ارائه خدمات تجاری ابری به بن بست نرسیده و حتی احتمال حصول توافق نیز وجود دارد.

بعد از آن که گفته شد مشتریان نامداری چون گوگل، اپل و دیزنی فعلاً از خرید توییتر منصرف شده اند، ارزش سهام این شبکه اجتماعی حدود ۵ درصد کاهش یافت و همین مسئله روی قیمت پیشنهادی Salesforce نیز تاثیرگذار بوده است، اما این به معنی پایان مذاکرات نیست.

توییتر با آن که در چند ماه اخیر و با افزودن قابلیت های جدید سعی در جذب مخاطب بیشتر داشته، اما تا کنون موفقیت ملموسی به دست نیاورده است و هر روز جبران فاصله آن با رقبایی چون فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت ناممکن تر می شود.

مقامات ارشد این کمپانی همچنان امیدوارند که بتوانند تا پیش از روز ۲۷ اکتبر (۶ آبان) و زمان برگزاری کنفرانس ارائه گزارش عملکرد مالی سه ماهه به سرمایه گذاران، به توافق اولیه با خریدار نهایی رسیده و در آن روز نام کمپانی مذکور رسماً اعلام شود.

The post appeared first on .

توییتر هنوز هم خریدار دارد

گرچه چند روز پیش خبر رسیده بود که و این شرکت در حال حاضر هیچ مشتری دست به نقدی ندارد، اما شنیده های اخیر حاکی از آن است که هنوز مقامات این کمپانی به مذاکرات خود با شرکت Salesforce امیدوار هستند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هنوز مذاکرات میان توییتر و این کمپانی فعال در زمینه ارائه خدمات تجاری ابری به بن بست نرسیده و حتی احتمال حصول توافق نیز وجود دارد.

بعد از آن که گفته شد مشتریان نامداری چون گوگل، اپل و دیزنی فعلاً از خرید توییتر منصرف شده اند، ارزش سهام این شبکه اجتماعی حدود ۵ درصد کاهش یافت و همین مسئله روی قیمت پیشنهادی Salesforce نیز تاثیرگذار بوده است، اما این به معنی پایان مذاکرات نیست.

توییتر با آن که در چند ماه اخیر و با افزودن قابلیت های جدید سعی در جذب مخاطب بیشتر داشته، اما تا کنون موفقیت ملموسی به دست نیاورده است و هر روز جبران فاصله آن با رقبایی چون فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت ناممکن تر می شود.

مقامات ارشد این کمپانی همچنان امیدوارند که بتوانند تا پیش از روز ۲۷ اکتبر (۶ آبان) و زمان برگزاری کنفرانس ارائه گزارش عملکرد مالی سه ماهه به سرمایه گذاران، به توافق اولیه با خریدار نهایی رسیده و در آن روز نام کمپانی مذکور رسماً اعلام شود.

The post appeared first on .

توییتر هنوز هم خریدار دارد