توییتر در خلوت خود به گزینه های باقیمانده برای بقا می اندیشد

همانطور که در خبرها خواندید، علاقمندان به خرید توییتر و همین عدم تمایل شان ممکن است این شبکه اجتماعی را وادار کند که راهکار استارتاپ های موفق را برای خارج شدن از بحران در پیش بگیرد و علاوه بر تغییرات ساختاری عمده، بخشی از کارکنانش را اخراج کند.

این سرویس محبوب که مدتی است زیان ده شده در سال های اخیر بودجه هنگفتی را صرف توسعه و بازاریابی محصولاتش کرده و توجیحش هم این بوده تا زمانی که کاربران جدید را به سمت خود جلب می کند می تواند زیان و ضررهای قبلی اش را جبران نماید.

اما رشدی که از آن صحبت می کنیم امسال و بعد از رد کردن مرز سیصد میلیون نفری کاربرانش متوقف شد؛ این در حالی است که رقم یاد شده کمتر از یک پنجم شمار استفاده کنندگان از فیسبوک و حتی پایین تر از کاربران اینستاگرام است.

اوایل این ماه نیز توییتر از شرکت های بانکی درخواست کرد آن را در فروش کسب و کارش یاری دهند. کمپانی های فعال در زمینه تکنولوژی و رسانه از جمله Salesforce.com، دیزنی و خرید توییتر را مورد بررسی قرار دادند اما دست آخر از تصمیم خود منصرف شدند.

این شبکه اجتماعی در نظر دارد همین ماه گزارش مالی سه ماهه خود را منتشر کند و روشن است که بعد از این اتفاق فروش آن مجددا در کانون توجه سهامداران و سرمایه گذارانش قرار خواهد گرفت.

David Hsu از اساتید مدیریت در دانشگاه پنسیلوانیا ضمن اشاره به این نکته که اخراج شماری از نیروها می تواند گزینه خوبی برای این شرکت اینترنتی باشد اظهار داشت که کمپانی مورد بحث باید دست به اقدامات جسورانه ای بزند.

Robert Peck یکی از تحلیلگران شرکت SunTrust در این باره گفت: توییتر می تواند ده درصد از نیروهای کاری خود را تعدیل کرده و از این طریق سالانه یک صد میلیون دلار در مخارجش صرفه جویی کند.

کاهش مخارج

با در نظر داشتن آنچه گفت، انتظار می رود که این شرکت در وهله نخست به کم کردن فعالیت های خود در بخش بازاریابی و فروش فکر کند چراکه در این حوزه بیش از دو برابر رقبایش پول صرف می کند.

Peck می گوید ساختار هزینه ای توییتر در وهله نخست روی رشد جمعیت کاربرانش تمرکز داشت اما حالا که این امر متوقف شده این شرکت باید هزینه های اضافی اش را کم کند.

در شش ماهه نخست امسال هزینه های فروش و بازاریابی توییتر به رقم 473 میلیون دلار رسید

در شش ماهه نخست امسال هزینه های فروش و بازاریابی این شرکت به رقم 473 میلیون دلار رسید که حدودا برابر با چهل درصد از کل درآمدهای آن را شامل می شود. برای آنکه درک بهتری از این رقم داشته باشید باید بگوییم که در یاهو، فیسبوک و آلفابت به ترتیب 19، 15 و 12 درصد از کل درآمدها به تبلیغات اختصاص داده می شود.

توییتر همچنین بیشتر از رقبای خود در زمینه توسعه و تحقیق هزینه می کند. بودجه اختصاص یافته این شرکت به این بخش در شش ماهه نخست امسال برابر با 334 میلیون دلار یا 28 درصد از کل درآمدهایش بود که این رقم برای فیسبوک، یاهو و آلفایت به ترتیب برابر با 24، 23 و 16 درصد عنوان گردید.

توییتر همچنین می تواند با کم کردن از محصولات و همچنین انتقال مشاغل مهندسی خود به کشورهای خارجی [که دستمزد کمتری دارند] از هزینه هایش بکاهد و در کنار اینها باید تجدیدنظرهایی را هم روی پاداش های پرداختی به کارکنان خود انجام دهد. این شرکت سال گذشته 682 میلیون دلار سهام را بابت پاداش به نیروهای خود پرداخت کرد که این میزان بخش قابل توجهی از درآمد سالانه دو میلیارد دلاری اش را تشکیل می دهد.

در هر صورت روشن است که اگر این شرکت به توصیه تحلیلگران و کارشناسان امر توجه نکند سرنوشت خوبی در انتظارش نخواهد بود و چه بسا به اوضاع یاهو دچار گردد.

The post appeared first on .

توییتر در خلوت خود به گزینه های باقیمانده برای بقا می اندیشد

همانطور که در خبرها خواندید، علاقمندان به خرید توییتر و همین عدم تمایل شان ممکن است این شبکه اجتماعی را وادار کند که راهکار استارتاپ های موفق را برای خارج شدن از بحران در پیش بگیرد و علاوه بر تغییرات ساختاری عمده، بخشی از کارکنانش را اخراج کند.

این سرویس محبوب که مدتی است زیان ده شده در سال های اخیر بودجه هنگفتی را صرف توسعه و بازاریابی محصولاتش کرده و توجیحش هم این بوده تا زمانی که کاربران جدید را به سمت خود جلب می کند می تواند زیان و ضررهای قبلی اش را جبران نماید.

اما رشدی که از آن صحبت می کنیم امسال و بعد از رد کردن مرز سیصد میلیون نفری کاربرانش متوقف شد؛ این در حالی است که رقم یاد شده کمتر از یک پنجم شمار استفاده کنندگان از فیسبوک و حتی پایین تر از کاربران اینستاگرام است.

اوایل این ماه نیز توییتر از شرکت های بانکی درخواست کرد آن را در فروش کسب و کارش یاری دهند. کمپانی های فعال در زمینه تکنولوژی و رسانه از جمله Salesforce.com، دیزنی و خرید توییتر را مورد بررسی قرار دادند اما دست آخر از تصمیم خود منصرف شدند.

این شبکه اجتماعی در نظر دارد همین ماه گزارش مالی سه ماهه خود را منتشر کند و روشن است که بعد از این اتفاق فروش آن مجددا در کانون توجه سهامداران و سرمایه گذارانش قرار خواهد گرفت.

David Hsu از اساتید مدیریت در دانشگاه پنسیلوانیا ضمن اشاره به این نکته که اخراج شماری از نیروها می تواند گزینه خوبی برای این شرکت اینترنتی باشد اظهار داشت که کمپانی مورد بحث باید دست به اقدامات جسورانه ای بزند.

Robert Peck یکی از تحلیلگران شرکت SunTrust در این باره گفت: توییتر می تواند ده درصد از نیروهای کاری خود را تعدیل کرده و از این طریق سالانه یک صد میلیون دلار در مخارجش صرفه جویی کند.

کاهش مخارج

با در نظر داشتن آنچه گفت، انتظار می رود که این شرکت در وهله نخست به کم کردن فعالیت های خود در بخش بازاریابی و فروش فکر کند چراکه در این حوزه بیش از دو برابر رقبایش پول صرف می کند.

Peck می گوید ساختار هزینه ای توییتر در وهله نخست روی رشد جمعیت کاربرانش تمرکز داشت اما حالا که این امر متوقف شده این شرکت باید هزینه های اضافی اش را کم کند.

در شش ماهه نخست امسال هزینه های فروش و بازاریابی توییتر به رقم 473 میلیون دلار رسید

در شش ماهه نخست امسال هزینه های فروش و بازاریابی این شرکت به رقم 473 میلیون دلار رسید که حدودا برابر با چهل درصد از کل درآمدهای آن را شامل می شود. برای آنکه درک بهتری از این رقم داشته باشید باید بگوییم که در یاهو، فیسبوک و آلفابت به ترتیب 19، 15 و 12 درصد از کل درآمدها به تبلیغات اختصاص داده می شود.

توییتر همچنین بیشتر از رقبای خود در زمینه توسعه و تحقیق هزینه می کند. بودجه اختصاص یافته این شرکت به این بخش در شش ماهه نخست امسال برابر با 334 میلیون دلار یا 28 درصد از کل درآمدهایش بود که این رقم برای فیسبوک، یاهو و آلفایت به ترتیب برابر با 24، 23 و 16 درصد عنوان گردید.

توییتر همچنین می تواند با کم کردن از محصولات و همچنین انتقال مشاغل مهندسی خود به کشورهای خارجی [که دستمزد کمتری دارند] از هزینه هایش بکاهد و در کنار اینها باید تجدیدنظرهایی را هم روی پاداش های پرداختی به کارکنان خود انجام دهد. این شرکت سال گذشته 682 میلیون دلار سهام را بابت پاداش به نیروهای خود پرداخت کرد که این میزان بخش قابل توجهی از درآمد سالانه دو میلیارد دلاری اش را تشکیل می دهد.

در هر صورت روشن است که اگر این شرکت به توصیه تحلیلگران و کارشناسان امر توجه نکند سرنوشت خوبی در انتظارش نخواهد بود و چه بسا به اوضاع یاهو دچار گردد.

The post appeared first on .

توییتر در خلوت خود به گزینه های باقیمانده برای بقا می اندیشد