توضیحاتی در مورد مجرمان دنیای Mafia III منتشر شد

به گزارش و به نقل از ، توسعه دهندگان بازی Mafia 3 در مورد مناطق مخصوص گروه های مجرمان شهر New Bordeaux  توضیحاتی را به اشتراک گذاشته اند.

در بازی 9 منطقه وجود دارد و هر کدام دارای دو عدد لباس مخصوص مجرمان آن منطقه است.

تمامی ماموریت ها و فعالیت های جهان بازی ( که شامل Quest ها و Mission ها می شود) به  داستان هر منطقه‌ی تحت کنترل مجرمان مربوط می شود.

بازیکنان مراحلی را انتخاب می کنند که برای رساندن صدمه ی کافی به مجرمان هر منطقه مناسب به نظر می آیند. زمانی که صدمه ی کافی به یک منطقه وارد شد ، رییس آن گروه از مخفیگاه خود بیرون می آید و بازیکن باید او را از بین ببرد.

برای مثال، یک منطقه‌ی صنعتی در بخشی از شهر وجود دارد. Lincoln می تواند برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر سرکارگر آن منطقه‌ی ساخت و سازی را پیدا کند و از او استفاده کند. وقتی اطلاعاتی که نیاز داشت را بدست آورد؛ مراحل بیشتری مربوط به آن تشکیلات یا سازمان، باز می شود.

هر گروه توسط Enforcer ها محافظت می شود، هر زمانی که این ” بادیگارد ها ” کشته شوند، آن منطقه ضعیف شده و بی برنامه و پر هیاهو می شود. بازیکنان مجبور به از بین بردن Enforcer ها نیستند اما آن ها یکی از بزرگترین بخش های گروه های مجرمان هستند.

اگر بازیکن تصمیم بگیرد Enforcer ها را از بین نبرد ، آن ها به مخفیگاه عقب نشینی کرده و کار را برای رسیدن به رییس منطقه سخت تر می کنند.

اطلاعات بیشتر از Mafia III در E3 منتشر خواهد شد.

توضیحاتی در مورد مجرمان دنیای Mafia III منتشر شد

(image)

به گزارش و به نقل از ، توسعه دهندگان بازی Mafia 3 در مورد مناطق مخصوص گروه های مجرمان شهر New Bordeaux  توضیحاتی را به اشتراک گذاشته اند.

در بازی 9 منطقه وجود دارد و هر کدام دارای دو عدد لباس مخصوص مجرمان آن منطقه است.

تمامی ماموریت ها و فعالیت های جهان بازی ( که شامل Quest ها و Mission ها می شود) به  داستان هر منطقه‌ی تحت کنترل مجرمان مربوط می شود.

بازیکنان مراحلی را انتخاب می کنند که برای رساندن صدمه ی کافی به مجرمان هر منطقه مناسب به نظر می آیند. زمانی که صدمه ی کافی به یک منطقه وارد شد ، رییس آن گروه از مخفیگاه خود بیرون می آید و بازیکن باید او را از بین ببرد.

برای مثال، یک منطقه‌ی صنعتی در بخشی از شهر وجود دارد. Lincoln می تواند برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر سرکارگر آن منطقه‌ی ساخت و سازی را پیدا کند و از او استفاده کند. وقتی اطلاعاتی که نیاز داشت را بدست آورد؛ مراحل بیشتری مربوط به آن تشکیلات یا سازمان، باز می شود.

هر گروه توسط Enforcer ها محافظت می شود، هر زمانی که این ” بادیگارد ها ” کشته شوند، آن منطقه ضعیف شده و بی برنامه و پر هیاهو می شود. بازیکنان مجبور به از بین بردن Enforcer ها نیستند اما آن ها یکی از بزرگترین بخش های گروه های مجرمان هستند.

اگر بازیکن تصمیم بگیرد Enforcer ها را از بین نبرد ، آن ها به مخفیگاه عقب نشینی کرده و کار را برای رسیدن به رییس منطقه سخت تر می کنند.

اطلاعات بیشتر از Mafia III در E3 منتشر خواهد شد.

توضیحاتی در مورد مجرمان دنیای Mafia III منتشر شد