توسعه تکنیکی برای هدایت سنجاقک های سایبورگی؛ نیروهای جاسوسی آینده

کمپانی زیست پزشکی «Draper» در حال توسعه فناوری هستند که می تواند سنجاقک ها را به پهپادهایی زنده تبدیل کند. پروژه مورد اشاره که «DragonflEye» نام دارد از یک گجت شبیه به کوله پشتی تشکیل شده که دارای پنل های خورشیدی برای جذب انرژی است. همچنین «Draper» در نظر دارد یک سیستم هدایت و مسیریابی را با استفاده از ابزارهای «» و با همکاری مؤسسه پزشکی هاورد هیوز (HHMI) درون کوله پشتی مذکور تعبیه کند.

پروژه «DragonflEye» با استفاده از ابزارهای یاد شده قادر است فرمان هایی را از طریق کوله پشتی به نورون های «هدایتگر» ارسال کند که می تواند حرکت حشره را کنترل کند.

گفتنی است محققان مؤسسه HHMI موفق شده اند با استفاده از ژن هایی که به صورت طبیعی در چشم یافت می شوند، روشی برای حساس ساختن نورون های هدایتگر به نور بیابند. با بهره مندی از این ژن ها، ابزارهای موجود در کوله پشتی قادر هستند حشره ها با استفاده از پالس های نور هدایت کنند.

«جس جی ویلر» سرپرست تیم تحقیقاتی در مصاحبه ای گفت:

ما در طول سال نخست روی توسعه کوله پشتی، اپترود و ابزار بیولوژیکی برای استفاده در سنجاقک ها تمرکز می کنیم. با شروع سال دوم خود را آماده می کنیم تا سنجاقک ها را به نسل نخست کوله پشتی ها مجهز کنیم و حرکت دقیق آنها از طریق داده ثبت شده توسط سیستم های جهت یابی ضبط کنیم. این اقدام به ما کمک می کند تا الگوریتم های ردیابی با دقت مناسب را برای سیستم جهت یابی خودکار توسعه دهیم.

اگر تکنیک مورد بحث موفق شود به مراحل تجربی و کاربردی برسد، می توانیم سنجاقک ها و یا دیگر حشرات را  به سیستم های جاسوسی و یا ماشین های گرده افشانی تبدیل کنیم.

The post appeared first on .

توسعه تکنیکی برای هدایت سنجاقک های سایبورگی؛ نیروهای جاسوسی آینده