توسعه اینترنت نسل ۴ و باندلینگ تلفن هوشمند؛ اولویت های کنونی همراه اول

وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول روز گذشته طی مراسمی در حاشیه ی نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۶ در سالن همراه اول، بیان کرده است هنگام ارائه ی مجوز رسمی نسل ۳ و ۴ اینترنت همراه در اسفند ماه ۹۳، تمام تلفن های هوشمند، نسل ۳ بوده اند و فقط ۲ تا ۳ درصد از آنها نسل ۴ را پشتیبانی می کردند. مدیرعامل همراه اول افزوده است برنامه ی همراه اول در آن زمان توسعه ی نسل ۳ اینترنت همراه بود؛ ولی در حال حاضر با توجه پشتیبانی بیش از ۱۵ درصد موبایل های مشترکین همراه اول از نسل ۴ و رو به رشد بودن این روند، توسعه ی نسل ۴ و حمایت از باندلینگ تلفن های هوشمندی که این نسل را پشتیبانی می کنند، از اولویت های همراه اول است.

صدوقی در ادامه اظهار داشته است: «هم اکنون ۷۶۰۰ سایت نسل ۳ و ۴ در کشور راه اندازی شده و تا مرداد ماه سال آینده ۹۰۰ شهر تحت پوشش اینترنت نسل چهارم (LTE) قرار می گیرد».

گفتنی است طی این مراسم از تلفن هوشمند Mi Max شیائومی نیز رونمایی شد. این تلفن هوشمند در اردیبهشت ماه سال جاری اما به گفته ی اپراتور اول موبایل کشورمان، این اولین باری است که یک اپراتور تلفن همراه در خاورمیانه از این تلفن هوشمند رونمایی می کند. این مدل از ارتباط نسل ۴ و ۴.۵ پشتیبانی می کند و به زودی در فروشگاه های همراه اول به صورت باندل به فروش خواهد رسید.

صدوقی در خصوص تلفن هوشمند مذکور گفته است: «تلفن هوشمند Mi Max در آزمایش های انجام شده از نظر استاندارد هایی همچون SAR، از نظر میزان تشعشع نمره ی مطلوبی دریافت کرده است».

وی در پایان با اشاره به ارائه ی تلفن همراه و بسته های ترکیبی مکالمه و دیتا از سوی اپراتور اول موبایل اظهار داشت: «از آنجایی که موبایل های شیائومی باندل شده از مسیر قانونی وارد کشود می شوند، حق و حقوق دولت پرداخت شده و به اقتصاد کشود کمک می شود».

The post appeared first on .

توسعه اینترنت نسل ۴ و باندلینگ تلفن هوشمند؛ اولویت های کنونی همراه اول

وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول روز گذشته طی مراسمی در حاشیه ی نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۶ در سالن همراه اول، بیان کرده است هنگام ارائه ی مجوز رسمی نسل ۳ و ۴ اینترنت همراه در اسفند ماه ۹۳، تمام تلفن های هوشمند، نسل ۳ بوده اند و فقط ۲ تا ۳ درصد از آنها نسل ۴ را پشتیبانی می کردند. مدیرعامل همراه اول افزوده است برنامه ی همراه اول در آن زمان توسعه ی نسل ۳ اینترنت همراه بود؛ ولی در حال حاضر با توجه پشتیبانی بیش از ۱۵ درصد موبایل های مشترکین همراه اول از نسل ۴ و رو به رشد بودن این روند، توسعه ی نسل ۴ و حمایت از باندلینگ تلفن های هوشمندی که این نسل را پشتیبانی می کنند، از اولویت های همراه اول است.

صدوقی در ادامه اظهار داشته است: «هم اکنون ۷۶۰۰ سایت نسل ۳ و ۴ در کشور راه اندازی شده و تا مرداد ماه سال آینده ۹۰۰ شهر تحت پوشش اینترنت نسل چهارم (LTE) قرار می گیرد».

گفتنی است طی این مراسم از تلفن هوشمند Mi Max شیائومی نیز رونمایی شد. این تلفن هوشمند در اردیبهشت ماه سال جاری اما به گفته ی اپراتور اول موبایل کشورمان، این اولین باری است که یک اپراتور تلفن همراه در خاورمیانه از این تلفن هوشمند رونمایی می کند. این مدل از ارتباط نسل ۴ و ۴.۵ پشتیبانی می کند و به زودی در فروشگاه های همراه اول به صورت باندل به فروش خواهد رسید.

صدوقی در خصوص تلفن هوشمند مذکور گفته است: «تلفن هوشمند Mi Max در آزمایش های انجام شده از نظر استاندارد هایی همچون SAR، از نظر میزان تشعشع نمره ی مطلوبی دریافت کرده است».

وی در پایان با اشاره به ارائه ی تلفن همراه و بسته های ترکیبی مکالمه و دیتا از سوی اپراتور اول موبایل اظهار داشت: «از آنجایی که موبایل های شیائومی باندل شده از مسیر قانونی وارد کشود می شوند، حق و حقوق دولت پرداخت شده و به اقتصاد کشود کمک می شود».

The post appeared first on .

توسعه اینترنت نسل ۴ و باندلینگ تلفن هوشمند؛ اولویت های کنونی همراه اول