تنها یکی از اسپیکر های استریو iPhone 7 Plus کار می کند

کمپانی اپل به تازگی دو گوشی هوشمند جدید خود را وارد بازار نموده است.

تنها یکی از اسپیکر های استریو iPhone 7 Plus کار می کند

(image)
کمپانی اپل به تازگی دو گوشی هوشمند جدید خود را وارد بازار نموده است.
تنها یکی از اسپیکر های استریو iPhone 7 Plus کار می کند