تنها بخشی از جزئیات بازی Death Stranding

جزئیات دقیق بازی هنوز هم یک راز است.

Kojima با گفتن اینکه این بازی “بهترین بازی ای است که تاکنون ساخته شده” ذهن ها را به خوبی به سمت خود معطوف کرده است. با این حال او تنها چندین بخش کوچک و جزئی از بازی را در TGS ارائه داد.

وقتی در مورد تاریخ عرضه بازی از Kojima سوال شد او گفت: “قبل از المپیک و قبل از سالی که فیلم Akira قرار است در آن سال منتشر شود”.

بازی های المپیک سال 2020 برگزار می شود و از آنجایی که فیلم Akira در سال 2019 منتشر می شود می توان انتظار داشت که احتمالا بازی   در سال 2018 عرضه می شود.

این بازی همچنین قهرمان دیگری دارد که این قهرمان زن است ولی جزئیات دیگری از آن منتشر نشده است.

Kojima از حالت بازی چند نفره یا multiplayer این بازی بسیار تعریف می کند. او همچنین گفت: ” این بازی در حالت آنلاین به گونه ای است که هرگز شما این حالت را در جایی ندیده اید”.

ما تنها همین اطلاعات را در مورد بازی به دست آورده ایم و باید منتظر بمانیم…

تنها بخشی از جزئیات بازی Death Stranding

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تنها بخشی از جزئیات بازی Death Stranding

جزئیات دقیق بازی هنوز هم یک راز است.

Kojima با گفتن اینکه این بازی “بهترین بازی ای است که تاکنون ساخته شده” ذهن ها را به خوبی به سمت خود معطوف کرده است. با این حال او تنها چندین بخش کوچک و جزئی از بازی را در TGS ارائه داد.

وقتی در مورد تاریخ عرضه بازی از Kojima سوال شد او گفت: “قبل از المپیک و قبل از سالی که فیلم Akira قرار است در آن سال منتشر شود”.

بازی های المپیک سال 2020 برگزار می شود و از آنجایی که فیلم Akira در سال 2019 منتشر می شود می توان انتظار داشت که احتمالا بازی   در سال 2018 عرضه می شود.

این بازی همچنین قهرمان دیگری دارد که این قهرمان زن است ولی جزئیات دیگری از آن منتشر نشده است.

Kojima از حالت بازی چند نفره یا multiplayer این بازی بسیار تعریف می کند. او همچنین گفت: ” این بازی در حالت آنلاین به گونه ای است که هرگز شما این حالت را در جایی ندیده اید”.

ما تنها همین اطلاعات را در مورد بازی به دست آورده ایم و باید منتظر بمانیم…

تنها بخشی از جزئیات بازی Death Stranding

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تنها بخشی از جزئیات بازی Death Stranding