تمامی گوشی های iPhone 7 plus دارای دوربین اصلی دوبل خواهند بود

بر اساس شایعات قدیمی در مورد گوشی های جدید اپل، iPhone 7 Plus با دوربین اصلی دوبل عرضه خواهد شد.

تمامی گوشی های iPhone 7 plus دارای دوربین اصلی دوبل خواهند بود

(image)
بر اساس شایعات قدیمی در مورد گوشی های جدید اپل، iPhone 7 Plus با دوربین اصلی دوبل عرضه خواهد شد.
تمامی گوشی های iPhone 7 plus دارای دوربین اصلی دوبل خواهند بود