تماشا کنید: توضیحات سازندگان No Man’s Sky در مورد نقش فرهنگ‌ها و نژادها در بازی

با نزدیک شدن به تاریخ انتشار بازی مورد انتظار No Man’s Sky، اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر می‌شود و حجم زیادی از این اطلاعات در قالب فایل‌های ویدیویی عرضه می‌شوند. به گزارش و به نقل از ، جدیدترین ویدیویی که از این بازی منتشر گشته بر افسانه‌ها و روایات قومی تاکید دارد.

با توجه به گستردگی فضای بازی، وارد کردن چنین بُعدی به آن کار سختی خواهد بود؛ مطابق گزارشاتی که تاکنون به دستمان رسیده شما حتی با صرف چندین سال از عمر خود نیز نمی‌توانید تمام سیاره‌های موجود در No Man’s Sky را ببینید.

سازندگان بازی خاطر نشان کرده‌اند که به خاطر بزرگی بازی هرچه که در آن بیابید تصادفی نخواهد بود و معنایی خواهد داشت. زمانی که بازی عرضه شود می‌توانید خود شخصاً تفاوت‌های فرهنگی موجود در بازی را ببینید.

می‌توانید در ادامه ویدیو منتشر شده را تماشا کنید:

بازی No Mans Sky در تاریخ 2 تیرماه سال 95 بر روی پلتفرم‌های PS4 و PC منتشر خواهد شد.

تماشا کنید: توضیحات سازندگان No Man’s Sky در مورد نقش فرهنگ‌ها و نژادها در بازی

(image)

با نزدیک شدن به تاریخ انتشار بازی مورد انتظار No Man’s Sky، اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر می‌شود و حجم زیادی از این اطلاعات در قالب فایل‌های ویدیویی عرضه می‌شوند. به گزارش و به نقل از ، جدیدترین ویدیویی که از این بازی منتشر گشته بر افسانه‌ها و روایات قومی تاکید دارد.

با توجه به گستردگی فضای بازی، وارد کردن چنین بُعدی به آن کار سختی خواهد بود؛ مطابق گزارشاتی که تاکنون به دستمان رسیده شما حتی با صرف چندین سال از عمر خود نیز نمی‌توانید تمام سیاره‌های موجود در No Man’s Sky را ببینید.

سازندگان بازی خاطر نشان کرده‌اند که به خاطر بزرگی بازی هرچه که در آن بیابید تصادفی نخواهد بود و معنایی خواهد داشت. زمانی که بازی عرضه شود می‌توانید خود شخصاً تفاوت‌های فرهنگی موجود در بازی را ببینید.

می‌توانید در ادامه ویدیو منتشر شده را تماشا کنید:

بازی No Mans Sky در تاریخ 2 تیرماه سال 95 بر روی پلتفرم‌های PS4 و PC منتشر خواهد شد.

تماشا کنید: توضیحات سازندگان No Man’s Sky در مورد نقش فرهنگ‌ها و نژادها در بازی