تماشا کنید: تصاویری حیرت انگیز از عنوان Skyrim در حالت ماد شده

http://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2016/07/28564051875_c449234689_o-672x372.jpg

به گزارش و به نقل از ، یکی از کاربران سایت flickr به تازگی تعدادی تصویر حیرت انگیر از نسخه PC عنوان The Elder Scrolls V: Skyrim در حالت ماد شده منتشر کرده است، در ادامه شاهد ابن تصاویر باشید. متاسفانه این کاربر هیچگونه اشاره ای به نوع مادهایی که برای بازی خود استفاده کرده، نکرده با این حال شما می توانید بیشتر آنها را در سایت پیدا نمایید.

شکی نیست که عنوان Skyrim از سال عرضه تاکنون به دلیل سازگاری با مادهای مختلف سود بسیاری برده است. این بازی پاسخ خوبی است برای این سوال که چرا سازنده ها باید در بازی های خود پشتیبانی از ماد را نیز اضافه کنند.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

 

 

 

 

تماشا کنید: تصاویری حیرت انگیز از عنوان Skyrim در حالت ماد شده

(image)

به گزارش و به نقل از ، یکی از کاربران سایت flickr به تازگی تعدادی تصویر حیرت انگیر از نسخه PC عنوان The Elder Scrolls V: Skyrim در حالت ماد شده منتشر کرده است، در ادامه شاهد ابن تصاویر باشید. متاسفانه این کاربر هیچگونه اشاره ای به نوع مادهایی که برای بازی خود استفاده کرده، نکرده با این حال شما می توانید بیشتر آنها را در سایت پیدا نمایید.

شکی نیست که عنوان Skyrim از سال عرضه تاکنون به دلیل سازگاری با مادهای مختلف سود بسیاری برده است. این بازی پاسخ خوبی است برای این سوال که چرا سازنده ها باید در بازی های خود پشتیبانی از ماد را نیز اضافه کنند.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

 

 

 

 

تماشا کنید: تصاویری حیرت انگیز از عنوان Skyrim در حالت ماد شده