تماشا کنید: تریلری کامل از گیم پلی Gears of War 4

بازی Gears of War 4 اولین بازی بود که در کنفرانس مایکروسافت به نمایش درآمد که این می تواند نشان از اهمیت بالای این بازی برای مایکروسافت باشد. به گزارش و به نقل از در این تریلری جزئیات زیادی را خواهید دید از جمله حضور غیر منتظره Marcus Fenix، اما زیاد خوشحال نشوید چرا که قابلیت بازی با شخصیت Marcus در بازی وجود نخواهد داشت. تریلر بازی همانند سه گانه این سری درگیر کننده و گیرا به نظر نمی رسد و با توجه با سال ممکن است بازی نتواند مانند نسخه های قبلی بدرخشد. البته استودیو Coalition پیشتر اعلام کرده بود که آن ها سعی دارند ژانر بازی را به ژانر وحشت نزدیک کنند. بیایید با هم مشاهده تریلر نشسته و سپس در مورد بازی قضاوت کنیم.

حال نظر شما در مورد بازی چیست؟

تماشا کنید: تریلری کامل از گیم پلی Gears of War 4

(image)

بازی Gears of War 4 اولین بازی بود که در کنفرانس مایکروسافت به نمایش درآمد که این می تواند نشان از اهمیت بالای این بازی برای مایکروسافت باشد. به گزارش و به نقل از در این تریلری جزئیات زیادی را خواهید دید از جمله حضور غیر منتظره Marcus Fenix، اما زیاد خوشحال نشوید چرا که قابلیت بازی با شخصیت Marcus در بازی وجود نخواهد داشت. تریلر بازی همانند سه گانه این سری درگیر کننده و گیرا به نظر نمی رسد و با توجه با سال ممکن است بازی نتواند مانند نسخه های قبلی بدرخشد. البته استودیو Coalition پیشتر اعلام کرده بود که آن ها سعی دارند ژانر بازی را به ژانر وحشت نزدیک کنند. بیایید با هم مشاهده تریلر نشسته و سپس در مورد بازی قضاوت کنیم.

حال نظر شما در مورد بازی چیست؟

تماشا کنید: تریلری کامل از گیم پلی Gears of War 4