تقاضا برای آیفون تا پایان سال ۲۰۱۶ کماکان «ملایم» پیش بینی می شود

پیش بینی مارک مسکوویتز، تحلیل گر Barclays از تقاضای بازار برای آیفون این است که این میزان تا پایان سال ۲۰۱۶ کماکان رشدی نخواهد داشت. او تخمین می زند اپل در سه ماهه ی گذشته ی منتهی به ماه ژوئن، ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار آیفون فروخته باشد و این، از برآورد های قبلی ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاهی خود او یک میلیون کمتر است. وی برای سه ماهه ی جاری منتهی به ماه سپتامبر، اوضاع بدتری پیش بینی می کند و انتظار دارد در این بازه، اپل موفق به فروش ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه آیفون شود که این تعداد از برآورد ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی قبلی کمتر است.

پیش بینی تحلیل گر یاد شده از فروش اپل در کل سال ۲۰۱۶، ۲۰۳ میلیون و ۷۰۰ هزار آیفون است که از پیش بینی قبلی اش مبنی بر فروش ۲۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه آیفون کمتر محسوب می شود. اما مسکوویتز پیش بینی می کند سال آینده با فروش ۲۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه توسط اپل، این اوضاع با بهبودی ۱۰ درصدی همراه شود. این نیز از پیش بینی قبلی او کمتر است؛ مسکوویتز پیش از این برآورد کرده بود اپل در سال ۲۰۱۷، ۲۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار آیفون خواهد فروخت.

شرکت اپل نتایج سه ماهه ی سوم خود را روز ۲۶ جولای منتشر خواهد کرد. این شرکت در گزارش مالی سه ماهه ی دوم خود اعلام کرده بود فروش آیفون برای اولین بار در تاریخ این محصول از سال قبل خود کمتر بوده است.

تحلیل گر یاد شده در مورد ارزش سهام اپل نیز نقطه ی هدف خود را از ۱۲۱ دلار به ۱۱۵ دلار کاهش داده است. گفتنی است سهام اپل در حال حاضر به قیمت ۹۸.۹۰ دلار معامل می شود.

The post appeared first on .

تقاضا برای آیفون تا پایان سال ۲۰۱۶ کماکان «ملایم» پیش بینی می شود

پیش بینی مارک مسکوویتز، تحلیل گر Barclays از تقاضای بازار برای آیفون این است که این میزان تا پایان سال ۲۰۱۶ کماکان رشدی نخواهد داشت. او تخمین می زند اپل در سه ماهه ی گذشته ی منتهی به ماه ژوئن، ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار آیفون فروخته باشد و این، از برآورد های قبلی ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاهی خود او یک میلیون کمتر است. وی برای سه ماهه ی جاری منتهی به ماه سپتامبر، اوضاع بدتری پیش بینی می کند و انتظار دارد در این بازه، اپل موفق به فروش ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه آیفون شود که این تعداد از برآورد ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی قبلی کمتر است.

پیش بینی تحلیل گر یاد شده از فروش اپل در کل سال ۲۰۱۶، ۲۰۳ میلیون و ۷۰۰ هزار آیفون است که از پیش بینی قبلی اش مبنی بر فروش ۲۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه آیفون کمتر محسوب می شود. اما مسکوویتز پیش بینی می کند سال آینده با فروش ۲۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه توسط اپل، این اوضاع با بهبودی ۱۰ درصدی همراه شود. این نیز از پیش بینی قبلی او کمتر است؛ مسکوویتز پیش از این برآورد کرده بود اپل در سال ۲۰۱۷، ۲۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار آیفون خواهد فروخت.

شرکت اپل نتایج سه ماهه ی سوم خود را روز ۲۶ جولای منتشر خواهد کرد. این شرکت در گزارش مالی سه ماهه ی دوم خود اعلام کرده بود فروش آیفون برای اولین بار در تاریخ این محصول از سال قبل خود کمتر بوده است.

تحلیل گر یاد شده در مورد ارزش سهام اپل نیز نقطه ی هدف خود را از ۱۲۱ دلار به ۱۱۵ دلار کاهش داده است. گفتنی است سهام اپل در حال حاضر به قیمت ۹۸.۹۰ دلار معامل می شود.

The post appeared first on .

تقاضا برای آیفون تا پایان سال ۲۰۱۶ کماکان «ملایم» پیش بینی می شود