تقاضای زیاد برای پنل های AMOLED؛ عامل اصلی تاخیر در عرضه موبایل وان پلاس 3

هنگامی که وان پلاس اولین موبایل خود را عرضه نمود، سیستم فروش مبتنی بر دعوت نامه این استارتاپ سر و صدای زیادی به پا کرد. دلیل استفاده از چنین سیستمی آن بود که چینی ها بتوانند از پس میزان تقاضای موبایل خود برآیند و مشکلی در امر تولید به وجود نیاید. این سیستم اگرچه برای مخاطبان اندکی ناخوشایند بود اما برای استارتاپی مانند وان پلاس منطقی به نظر می رسید.

ماه ژوئن امسال بود که وان پلاس بالاخره سیستم دعوت نامه را کنار گذاشت و موبایل وان پلاس 3 را به شکل انبوه به بازار تزریق کرد؛ اما به نظر می رسد که این تصمیم اگرچه به نفع مشتریان بوده، اما مشکلاتی برای وان پلاس ایجاد کرده است. افرادی که اخیراً نسبت به خرید وان پلاس 3 اقدام کرده اند می گویند برای دریافت موبایل هوشمند خود، باید 3 الی 4 هفته منتظر باقی بمانند.

بنابراین به نظر می رسد که وان پلاس با مشکلی اساسی مواجه شده و تاخیر طولانی در عرضه واحدهای وان پلاس، به تقاضای زیاد تولیدکنندگان برای پنل های نمایشگر AMOLED باز می گردد. کارل پی، مدیر عامل وان پلاس نیز اخیرا حساب کاربری خود در فروم وان پلاس را به دست گرفته و تاخیر در عرضه به دلیل تقاضای بالای پنل های AMOLED را تایید نموده است.

با توجه به صحبت های پی درباره پنل های LCD در همین پست، در حال حاضر گفته می شود که احتمالاً باید منتظر کنار گذاشتن پنل های AMOLED و روی آوردن به LCD از سوی وان پلاس باشیم. اگرچه چنین تصمیمی هنوز به صورت رسمی تایید نشده اما اگر استفاده از پنل های AMOLED به عرضه دیرهنگام و فروش ضعیف دستگاه منجر شود، بعید نیست که وان پلاس به LCD روی آورد.

The post appeared first on .

تقاضای زیاد برای پنل های AMOLED؛ عامل اصلی تاخیر در عرضه موبایل وان پلاس 3

هنگامی که وان پلاس اولین موبایل خود را عرضه نمود، سیستم فروش مبتنی بر دعوت نامه این استارتاپ سر و صدای زیادی به پا کرد. دلیل استفاده از چنین سیستمی آن بود که چینی ها بتوانند از پس میزان تقاضای موبایل خود برآیند و مشکلی در امر تولید به وجود نیاید. این سیستم اگرچه برای مخاطبان اندکی ناخوشایند بود اما برای استارتاپی مانند وان پلاس منطقی به نظر می رسید.

ماه ژوئن امسال بود که وان پلاس بالاخره سیستم دعوت نامه را کنار گذاشت و موبایل وان پلاس 3 را به شکل انبوه به بازار تزریق کرد؛ اما به نظر می رسد که این تصمیم اگرچه به نفع مشتریان بوده، اما مشکلاتی برای وان پلاس ایجاد کرده است. افرادی که اخیراً نسبت به خرید وان پلاس 3 اقدام کرده اند می گویند برای دریافت موبایل هوشمند خود، باید 3 الی 4 هفته منتظر باقی بمانند.

بنابراین به نظر می رسد که وان پلاس با مشکلی اساسی مواجه شده و تاخیر طولانی در عرضه واحدهای وان پلاس، به تقاضای زیاد تولیدکنندگان برای پنل های نمایشگر AMOLED باز می گردد. کارل پی، مدیر عامل وان پلاس نیز اخیرا حساب کاربری خود در فروم وان پلاس را به دست گرفته و تاخیر در عرضه به دلیل تقاضای بالای پنل های AMOLED را تایید نموده است.

با توجه به صحبت های پی درباره پنل های LCD در همین پست، در حال حاضر گفته می شود که احتمالاً باید منتظر کنار گذاشتن پنل های AMOLED و روی آوردن به LCD از سوی وان پلاس باشیم. اگرچه چنین تصمیمی هنوز به صورت رسمی تایید نشده اما اگر استفاده از پنل های AMOLED به عرضه دیرهنگام و فروش ضعیف دستگاه منجر شود، بعید نیست که وان پلاس به LCD روی آورد.

The post appeared first on .

تقاضای زیاد برای پنل های AMOLED؛ عامل اصلی تاخیر در عرضه موبایل وان پلاس 3