تعمیرات سرور پردیس گیم به پایان رسید

سلام بر همراهان همیشگی ما در پردیس گیم. همانطور که دیروز مشاهده کردید سایت بدلیل تعمیرات در ساعات زیادی از دسترس خارج بود. در این تغییرات سعی ما بر این بود که با از بین بردن مشکلات کنونی سرور، سرعت لودینگ و بازگشایی صفحات سایت را ارتقا دهیم و متاسفانه این تغییرات بیش از آنچه تصور می کردیم زمان برد.

اما اکنون بعد از حدود 24 ساعت تغییرات به پایان رسیده است و شما می توانید از سایت پردیس گیم به شکل بهتر استفاده کنید. هم اکنون براساس تست های ما سرعت لودینگ سایت نصف شده است و بارگذاری تصاویر نیز ارتقا پیدا کرده است.

با این وجود اگر مشکلی را با بخش های مختلف سایت دارید، لطفا اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

بار دیگر از صبر و شکیبایی شما ممنونیم و از بابت مشکلات سایت طی روز گذشته پوزش می طلبیم اما با این تعمیرات مطمئنا می توانیم تجربه ی بهتری از مراسم E3 2016 را طی روزهای آینده به شما ارائه دهیم.

مدیریت سایت پردیس گیم

تعمیرات سرور پردیس گیم به پایان رسید

(image)

سلام بر همراهان همیشگی ما در پردیس گیم. همانطور که دیروز مشاهده کردید سایت بدلیل تعمیرات در ساعات زیادی از دسترس خارج بود. در این تغییرات سعی ما بر این بود که با از بین بردن مشکلات کنونی سرور، سرعت لودینگ و بازگشایی صفحات سایت را ارتقا دهیم و متاسفانه این تغییرات بیش از آنچه تصور می کردیم زمان برد.

اما اکنون بعد از حدود 24 ساعت تغییرات به پایان رسیده است و شما می توانید از سایت پردیس گیم به شکل بهتر استفاده کنید. هم اکنون براساس تست های ما سرعت لودینگ سایت نصف شده است و بارگذاری تصاویر نیز ارتقا پیدا کرده است.

با این وجود اگر مشکلی را با بخش های مختلف سایت دارید، لطفا اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

بار دیگر از صبر و شکیبایی شما ممنونیم و از بابت مشکلات سایت طی روز گذشته پوزش می طلبیم اما با این تعمیرات مطمئنا می توانیم تجربه ی بهتری از مراسم E3 2016 را طی روزهای آینده به شما ارائه دهیم.

مدیریت سایت پردیس گیم

تعمیرات سرور پردیس گیم به پایان رسید