تعداد نسخه های شیپ شده Street Fighter V از مرز 1.4 میلیون گذشت

شرکت Capcom امروز اعلام کرد که عنوان Street Fighter V رسما 1.4 میلیون نسخه، شیپ شده است و این آمار شامل نسخه های PC و PS4 بازی می شود که البته نسخه های دیجیتالی و قابل دانلود بازی را هم شامل خواهد شد. با توجه به گزارش ناشر بازی (Capcom)، کل سری Street Fighter از ابتدا تا به حال حدود 38 میلیون نسخه، در سراسر جهان شیپ کرده اند که آمار قابل توجه ای می باشد. Street Fighter V اولین بار در 16 فوریه برابر با 27 بهمن و برای پلتفرم های PS4 و PC منتشر شد و آمار ارائه شده توسط Capcom، تا روز 31 مارچ یعنی 12 فروردین را شامل می شوند.

مختصری در مورد سیستم شیپمنت و شیپ شدن بازی ها: تعداد کنسول یا بازی های شیپ شده، دقیقا تعداد نسخه های فروخته شده از بازی یا کنسول نیست و واژه ی شیپ به معنی فرستادن محصولات، به فروشگاه ها و خرده فروشی های عرضه کننده می باشد و دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این محصولات به فروش خواهند رفت و یا برگشت خواهند خورد.

تعداد نسخه های شیپ شده Street Fighter V از مرز 1.4 میلیون گذشت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تعداد نسخه های شیپ شده Street Fighter V از مرز 1.4 میلیون گذشت

شرکت Capcom امروز اعلام کرد که عنوان Street Fighter V رسما 1.4 میلیون نسخه، شیپ شده است و این آمار شامل نسخه های PC و PS4 بازی می شود که البته نسخه های دیجیتالی و قابل دانلود بازی را هم شامل خواهد شد. با توجه به گزارش ناشر بازی (Capcom)، کل سری Street Fighter از ابتدا تا به حال حدود 38 میلیون نسخه، در سراسر جهان شیپ کرده اند که آمار قابل توجه ای می باشد. Street Fighter V اولین بار در 16 فوریه برابر با 27 بهمن و برای پلتفرم های PS4 و PC منتشر شد و آمار ارائه شده توسط Capcom، تا روز 31 مارچ یعنی 12 فروردین را شامل می شوند.

مختصری در مورد سیستم شیپمنت و شیپ شدن بازی ها: تعداد کنسول یا بازی های شیپ شده، دقیقا تعداد نسخه های فروخته شده از بازی یا کنسول نیست و واژه ی شیپ به معنی فرستادن محصولات، به فروشگاه ها و خرده فروشی های عرضه کننده می باشد و دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این محصولات به فروش خواهند رفت و یا برگشت خواهند خورد.

تعداد نسخه های شیپ شده Street Fighter V از مرز 1.4 میلیون گذشت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تعداد نسخه های شیپ شده Street Fighter V از مرز 1.4 میلیون گذشت