تعجیل در عرضه، علت عدم ضد آب بودن گوشی های Pixel به صورت کامل

یکی از ویژگی های جذاب گوشی های هوشمند جدید گوگل جدای از مشخصات داخلی قدرتمند، ضد آب بودن آن هاست.

تعجیل در عرضه، علت عدم ضد آب بودن گوشی های Pixel به صورت کامل

(image)
یکی از ویژگی های جذاب گوشی های هوشمند جدید گوگل جدای از مشخصات داخلی قدرتمند، ضد آب بودن آن هاست.
تعجیل در عرضه، علت عدم ضد آب بودن گوشی های Pixel به صورت کامل