تعادل شگفت انگیز ربات انسان نمای بوستون داینامیکس روی یک پا [تماشا کنید]

بزرگترین چالش ربات های انسان نمای امروزی، توانایی حفظ تعادل و سرپا ایستادن، به خصوص در شرایط ناپایدار است، اما نسخه تازه ربات اطلس کمپانی بوستون داینامیکس نشان می دهد که پیشرفت زیادی در این مسیر حاصل شده است.

در ویدیو ادامه مطلب می بینید که این ربات می تواند با یک پا روی یک تخته با ضخامت ۰.۸ اینچ بایستد و به خوبی تعادل خود را حفظ نماید.

نکته جالب در خصوص توانایی حفظ تعادل ربات انسان نمای بوستون داینامیکس آن است که روش کار آن دقیقاً مشابه تلاش انسان برای حفظ تعادل است، و همان طور که در ادامه می بینید، لرزش های دست در نهایت منجر به سقوط آن می شود.

به احتمال فراوان، برخی از انسان ها نیز نتوانند در تلاش اول به اندازه این ربات خود را روی آن تخته نازک نگه دارند. ضمن این که میزان پایداری بدن اطلس هم واقعاً ستودنی است.

الگوریتم به کار رفته در این فرایند طوری طراحی شده که به مرور مهارت بیشتری برای حفظ تعادل پیدا می کند و با هر بار سقوط باگ های اولیه اصلاح می شوند. علاوه بر این، مفاصل پاها نیز با انجام بهینه سازی های بیشتر، کمک شایانی به دوام بیشتر ربات در این حالت خواهند کرد.

پس اگر روزی اطلس را در حال بندبازی دیدید، هرگز تعجب نکنید.

The post appeared first on .

تعادل شگفت انگیز ربات انسان نمای بوستون داینامیکس روی یک پا [تماشا کنید]

بزرگترین چالش ربات های انسان نمای امروزی، توانایی حفظ تعادل و سرپا ایستادن، به خصوص در شرایط ناپایدار است، اما نسخه تازه ربات اطلس کمپانی بوستون داینامیکس نشان می دهد که پیشرفت زیادی در این مسیر حاصل شده است.

در ویدیو ادامه مطلب می بینید که این ربات می تواند با یک پا روی یک تخته با ضخامت ۰.۸ اینچ بایستد و به خوبی تعادل خود را حفظ نماید.

نکته جالب در خصوص توانایی حفظ تعادل ربات انسان نمای بوستون داینامیکس آن است که روش کار آن دقیقاً مشابه تلاش انسان برای حفظ تعادل است، و همان طور که در ادامه می بینید، لرزش های دست در نهایت منجر به سقوط آن می شود.

به احتمال فراوان، برخی از انسان ها نیز نتوانند در تلاش اول به اندازه این ربات خود را روی آن تخته نازک نگه دارند. ضمن این که میزان پایداری بدن اطلس هم واقعاً ستودنی است.

الگوریتم به کار رفته در این فرایند طوری طراحی شده که به مرور مهارت بیشتری برای حفظ تعادل پیدا می کند و با هر بار سقوط باگ های اولیه اصلاح می شوند. علاوه بر این، مفاصل پاها نیز با انجام بهینه سازی های بیشتر، کمک شایانی به دوام بیشتر ربات در این حالت خواهند کرد.

پس اگر روزی اطلس را در حال بندبازی دیدید، هرگز تعجب نکنید.

The post appeared first on .

تعادل شگفت انگیز ربات انسان نمای بوستون داینامیکس روی یک پا [تماشا کنید]