تضمین گوگل برای عرضه آپدیت های اندروید روی موبایل های پیکسل تا سال 2018

کمپانی گوگل به تازگی تاییده کرده که موبایل های پیکسل و پیکسل اکس ال، به روزرسانی نسخه های مختلف اندروید را طی دو سال آینده دریافت خواهند کرد. این کمپانی ساکن مانتین ویو می گوید که دستگاه های مورد اشاره، به صورت تضمین شده تا اکتبر سال 2018 میلادی مورد پشتیبانی نرم افزاری قرار می گیرند.

گوگل در بیانیه تازه خود اعلام نموده: «موبایل های پیکسل به روزرسانی ورژن های اندروید را تا حداقل دو سال بعد از عرضه در گوگل استور دریافت خواهند کرد. بعد از دو سال، نمی توانیم عرضه به روزرسانی های بیشتر را تضمین کنیم.»

با این حال، در زمینه امنیت، اهالی مانتین ویو می گویند که اوضاع درباره به روزرسانی های امنیتی فرق می کند و خریداران دستگاه های پیکسل می توانند منتظر «پشتیبانی سه ساله از زمان در دسترس قرار گرفتن دستگاه» یا «پشتیبانی 18 ماهه بعد از توقف فروش دستگاه در گوگل استور» باشند.

The post appeared first on .

تضمین گوگل برای عرضه آپدیت های اندروید روی موبایل های پیکسل تا سال 2018

کمپانی گوگل به تازگی تاییده کرده که موبایل های پیکسل و پیکسل اکس ال، به روزرسانی نسخه های مختلف اندروید را طی دو سال آینده دریافت خواهند کرد. این کمپانی ساکن مانتین ویو می گوید که دستگاه های مورد اشاره، به صورت تضمین شده تا اکتبر سال 2018 میلادی مورد پشتیبانی نرم افزاری قرار می گیرند.

گوگل در بیانیه تازه خود اعلام نموده: «موبایل های پیکسل به روزرسانی ورژن های اندروید را تا حداقل دو سال بعد از عرضه در گوگل استور دریافت خواهند کرد. بعد از دو سال، نمی توانیم عرضه به روزرسانی های بیشتر را تضمین کنیم.»

با این حال، در زمینه امنیت، اهالی مانتین ویو می گویند که اوضاع درباره به روزرسانی های امنیتی فرق می کند و خریداران دستگاه های پیکسل می توانند منتظر «پشتیبانی سه ساله از زمان در دسترس قرار گرفتن دستگاه» یا «پشتیبانی 18 ماهه بعد از توقف فروش دستگاه در گوگل استور» باشند.

The post appeared first on .

تضمین گوگل برای عرضه آپدیت های اندروید روی موبایل های پیکسل تا سال 2018