تصویر طرح جدید DualShock 4 با دکمه های اضافه شده در ملاء عام قرار گرفت + عکس

D4

به گزارش و به نقل از  دسته ی DualShock 4 دسته ی واقعا خوبی است و بهترین دسته ی بازی شرکت سونی است ولی سونی در قیاس با دسته ی رقیب خود همیشه عقب بوده است. دسته های Microsoft همیشه عالی بودند و احتمالا Xbox One Elite بهترین دسته ی بازی باشد که تا به حال ساخته شده است.

بنابراین این که سونی می خواهد تغییری در دسته ی بازی خود بدهد خبر خوبی است. طبق اظهارات یکی از کاربران NeoGAF به نام Kyoufu سونی برنامه ای برای ساخت دسته ای جدید دارد که احتمالا اضافه کردن چندین دکمه ی جدید به DualShock 4 می باشد. این دکمه ها احتمالا مانند بعضی از دکمه های Elite یا Steam Controller نیست بلکه دکمه هایی کاربردی تر می باشد و طبق عکس منتشر شده دکمه های Option و Share به زیر Face Buttons و فلش ها رفته اند.

هنوز معلوم نیست که این طرح برای PS4 یا برای نسل های بعدی است، البته هنوز زود است که شرکت ها در مورد چنین مسائلی حرف بزنند ولی شما در ادامه می توانید تصویر طرح جدید دسته ی بعدی شرکت سونی را ببینید.

D4

تصویر طرح جدید DualShock 4 با دکمه های اضافه شده در ملاء عام قرار گرفت + عکس

(image)

به گزارش و به نقل از  دسته ی DualShock 4 دسته ی واقعا خوبی است و بهترین دسته ی بازی شرکت سونی است ولی سونی در قیاس با دسته ی رقیب خود همیشه عقب بوده است. دسته های Microsoft همیشه عالی بودند و احتمالا Xbox One Elite بهترین دسته ی بازی باشد که تا به حال ساخته شده است.

بنابراین این که سونی می خواهد تغییری در دسته ی بازی خود بدهد خبر خوبی است. طبق اظهارات یکی از کاربران NeoGAF به نام Kyoufu سونی برنامه ای برای ساخت دسته ای جدید دارد که احتمالا اضافه کردن چندین دکمه ی جدید به DualShock 4 می باشد. این دکمه ها احتمالا مانند بعضی از دکمه های Elite یا Steam Controller نیست بلکه دکمه هایی کاربردی تر می باشد و طبق عکس منتشر شده دکمه های Option و Share به زیر Face Buttons و فلش ها رفته اند.

هنوز معلوم نیست که این طرح برای PS4 یا برای نسل های بعدی است، البته هنوز زود است که شرکت ها در مورد چنین مسائلی حرف بزنند ولی شما در ادامه می توانید تصویر طرح جدید دسته ی بعدی شرکت سونی را ببینید.

(image)

تصویر طرح جدید DualShock 4 با دکمه های اضافه شده در ملاء عام قرار گرفت + عکس