تصویری از افزونه بعدی بازی Destiny فاش شد + اخباری از روند توسعه‌ی Destiny 2

به گزارش ، تصویر محصول بعدی شرکت “بانجی” (Bungie) !

شخصی که قبلا وجود افزونه‌ی The Taken King را برای اولین بار فاش کرد، اکنون تصویری از بسته‌ی الحاقی بعدی عنوان Destiny را به اشتراک گذاشته است. ظاهرا این محتوای جدید Destiny: Rise of Iron نام دارد و در تصویر آن، کرکتر Lord Saladin را مشاهده می کنیم؛ آن هم درحالی که یک تبر آتیشن را به دست گرفته است!

این شخص همچنین اعلام کرد که بازی Destiny 2 پس از تغییر رئیس شرکت بانجی ریبوت شده؛ یعنی روند ساخت آن از ابتدا آغاز شده است. به نظر می رسد که تیم توسعه نیز مجددا سازمان دهی یافته و آقای “لوک اسمیت” (Luke Smith) (کارگردان The Taken King) پروسه‌ی توسعه‌ی عنوان Destiny 2 را رهبری می کند.

این مشکلات، دقیقا مشابه جرایاناتی است که طی توسعه‌ی شماره‌ی اول Destiny اتفاق افتادند. بانجی، سال ها زحمتی که برای طراحی داستان این بازی صرف شده بود را اوراق کرد و باعث شد که نویسنده بازی، یعنی آقای “جوزف استیتن” (Joseph Staten) شرکت را ترک کند. در نتیجه، بخش هایی از داستان که قرار بود بخشی از بازی اصلی باشند، در قالب بسته های الحاقی قیمت دار، با نام های The Dark Below و House of Wolves و The Taken King وارد بازار شدند! حالا چیزی شبیه به تمامی این ماجراها بر سر Destiny 2 هم در حال وقوع است… 

در پایان دیدگاه خود پیرامون انتظاراتی که از بازی Destiny 2 دارید را به اشتراک بگذارید.

تصویری از افزونه بعدی بازی Destiny فاش شد + اخباری از روند توسعه‌ی Destiny 2

(image)

به گزارش ، تصویر محصول بعدی شرکت “بانجی” (Bungie) !

شخصی که قبلا وجود افزونه‌ی The Taken King را برای اولین بار فاش کرد، اکنون تصویری از بسته‌ی الحاقی بعدی عنوان Destiny را به اشتراک گذاشته است. ظاهرا این محتوای جدید Destiny: Rise of Iron نام دارد و در تصویر آن، کرکتر Lord Saladin را مشاهده می کنیم؛ آن هم درحالی که یک تبر آتیشن را به دست گرفته است!

این شخص همچنین اعلام کرد که بازی Destiny 2 پس از تغییر رئیس شرکت بانجی ریبوت شده؛ یعنی روند ساخت آن از ابتدا آغاز شده است. به نظر می رسد که تیم توسعه نیز مجددا سازمان دهی یافته و آقای “لوک اسمیت” (Luke Smith) (کارگردان The Taken King) پروسه‌ی توسعه‌ی عنوان Destiny 2 را رهبری می کند.

این مشکلات، دقیقا مشابه جرایاناتی است که طی توسعه‌ی شماره‌ی اول Destiny اتفاق افتادند. بانجی، سال ها زحمتی که برای طراحی داستان این بازی صرف شده بود را اوراق کرد و باعث شد که نویسنده بازی، یعنی آقای “جوزف استیتن” (Joseph Staten) شرکت را ترک کند. در نتیجه، بخش هایی از داستان که قرار بود بخشی از بازی اصلی باشند، در قالب بسته های الحاقی قیمت دار، با نام های The Dark Below و House of Wolves و The Taken King وارد بازار شدند! حالا چیزی شبیه به تمامی این ماجراها بر سر Destiny 2 هم در حال وقوع است… 

در پایان دیدگاه خود پیرامون انتظاراتی که از بازی Destiny 2 دارید را به اشتراک بگذارید.

تصویری از افزونه بعدی بازی Destiny فاش شد + اخباری از روند توسعه‌ی Destiny 2