تصاویر سه بعدی نخستین گوشی قابل انعطاف سامسونگ منتشر شد

گوشی های هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده، دیگر چیزی عجیب و دور از ذهن نیستند.

تصاویر سه بعدی نخستین گوشی قابل انعطاف سامسونگ منتشر شد

(image)
گوشی های هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده، دیگر چیزی عجیب و دور از ذهن نیستند.
تصاویر سه بعدی نخستین گوشی قابل انعطاف سامسونگ منتشر شد