تصاویر جدیدی از هیولا های مختلف در عنوان NiOh منتشر شد

امروز در جدیدترین شماره از هفته نامه ی فامیتسو، تصاویر جدیدی از عنوان انحصاری PS4 یعنی NiOh منتشر شد. این عنوان قرار است تا یک نسخه ی بتا نیز در ماه آگوست (مرداد یا اوایل شهریور) داشته باشد. تصاویر منتشر شده از این بازی، غول ها و هیولاهای جدیدی از بازی را به همراه نام هریک از آنها، به نمایش می گذارد. البته ممکن است یک یا دو تصویر از تصاویری که در ادامه قرار می گیرند، قبلا منتشر شده باشند، اما بخاطر نشان دادن نام آنها، در این لیست قرار داده شده اند. در ادامه می توانید تصاویر و نام هیولاهایی که قرار است در بازی با آنها مواجه شویم را، مشاهده نمایید.

(برای دیدن تصاویر در اندازه ی واقعی، بر روی آنها کلیک کنید.)

Nue

Onryoki

Ohnyudo

Nurikabe

Hinoenma

Mukorumusya

Onibi

تصاویر جدیدی از هیولا های مختلف در عنوان NiOh منتشر شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر جدیدی از هیولا های مختلف در عنوان NiOh منتشر شد

امروز در جدیدترین شماره از هفته نامه ی فامیتسو، تصاویر جدیدی از عنوان انحصاری PS4 یعنی NiOh منتشر شد. این عنوان قرار است تا یک نسخه ی بتا نیز در ماه آگوست (مرداد یا اوایل شهریور) داشته باشد. تصاویر منتشر شده از این بازی، غول ها و هیولاهای جدیدی از بازی را به همراه نام هریک از آنها، به نمایش می گذارد. البته ممکن است یک یا دو تصویر از تصاویری که در ادامه قرار می گیرند، قبلا منتشر شده باشند، اما بخاطر نشان دادن نام آنها، در این لیست قرار داده شده اند. در ادامه می توانید تصاویر و نام هیولاهایی که قرار است در بازی با آنها مواجه شویم را، مشاهده نمایید.

(برای دیدن تصاویر در اندازه ی واقعی، بر روی آنها کلیک کنید.)

Nue

Onryoki

Ohnyudo

Nurikabe

Hinoenma

Mukorumusya

Onibi

تصاویر جدیدی از هیولا های مختلف در عنوان NiOh منتشر شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر جدیدی از هیولا های مختلف در عنوان NiOh منتشر شد