تسلا به اعتراض مقامات آلمانی واکنش نشان داد

تسلا بارها به این مسئله اشاره کرده بود که حالت Autopilot را نباید با ویژگی رانندگی خودکار اشتباه گرفت. حتی اخیرا نیز شاهد آن بوده ایم که مقامات آلمانی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و تسلا را به خطا در تبلیغات متهم کرده اند. آلمانی ها ادعا دارند که عبارت Autopilot می تواند مشتریان را گمراه کند و این پیام را به آن ها انتقال دهد که می توانند بدون توجه به جاده رانندگی کنند.

اما پیش از اینکه تسلا بخواهد خودروهایش را بدون راننده راهی جاده ها کند، لازم است اطلاعات کثیری را جمع آوری کرده و در اختیار مشتریان و قانون گذاران بگذارد تا ثابت کند تکنولوژی اش امنیت کامل دارد.

به همین دلیل، قابلیت مذکور حالا در حالت سایه یا Shadow Mode قرار می گیرد تا تسلا بتواند داده های آماری بیشتری جمع کند. در حالت سایه، خودرو هیچ کار اضافه ای انجام نمی دهد، جز ثبت لحظاتی که می بایست دست به کار شود و اقدامی انجام دهد.

سپس، اگر تسلا در تصادفی نقش داشته باشد، شرکت می تواند ببیند که آیا حالت رانندگی خودکارش می توانسته اقدامی جهت جلوگیری از تصادف انجام دهد یا خیر.

به بیانی ساده تر، خودرو هیچ کاری در موقعیت تصادف انجام نمی دهد، اما با بهره گیری از داده های به دست آمده، می آموزد یا می گوید که برای جلوگیری از تصادف باید چه کاری انجام شود.

ایلان ماسک در انتها نیز گفت که فکر می کنم حالا قانون گذاران باید در پذیرفتن این حالت آسوده خاطر باشند.

The post appeared first on .

تسلا به اعتراض مقامات آلمانی واکنش نشان داد

تسلا بارها به این مسئله اشاره کرده بود که حالت Autopilot را نباید با ویژگی رانندگی خودکار اشتباه گرفت. حتی اخیرا نیز شاهد آن بوده ایم که مقامات آلمانی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و تسلا را به خطا در تبلیغات متهم کرده اند. آلمانی ها ادعا دارند که عبارت Autopilot می تواند مشتریان را گمراه کند و این پیام را به آن ها انتقال دهد که می توانند بدون توجه به جاده رانندگی کنند.

اما پیش از اینکه تسلا بخواهد خودروهایش را بدون راننده راهی جاده ها کند، لازم است اطلاعات کثیری را جمع آوری کرده و در اختیار مشتریان و قانون گذاران بگذارد تا ثابت کند تکنولوژی اش امنیت کامل دارد.

به همین دلیل، قابلیت مذکور حالا در حالت سایه یا Shadow Mode قرار می گیرد تا تسلا بتواند داده های آماری بیشتری جمع کند. در حالت سایه، خودرو هیچ کار اضافه ای انجام نمی دهد، جز ثبت لحظاتی که می بایست دست به کار شود و اقدامی انجام دهد.

سپس، اگر تسلا در تصادفی نقش داشته باشد، شرکت می تواند ببیند که آیا حالت رانندگی خودکارش می توانسته اقدامی جهت جلوگیری از تصادف انجام دهد یا خیر.

به بیانی ساده تر، خودرو هیچ کاری در موقعیت تصادف انجام نمی دهد، اما با بهره گیری از داده های به دست آمده، می آموزد یا می گوید که برای جلوگیری از تصادف باید چه کاری انجام شود.

ایلان ماسک در انتها نیز گفت که فکر می کنم حالا قانون گذاران باید در پذیرفتن این حالت آسوده خاطر باشند.

The post appeared first on .

تسلا به اعتراض مقامات آلمانی واکنش نشان داد