تریلر Final Fantasy 15 در نمایشگاه TGS2016

کمتر از 2 ماه به عرضه Final Fantasy 15 باقی مانده است. این بازی 29 نوامبر برای PS4 و XBOX One عرضه می شود و خبری برای عرضه روی ویندوز نیست. تریلر TGS 2016 این بازی را می توانید مشاهده کنید.
Initial release date: November 29, 2016
Composer:
Platforms: PlayStation 4, Xbox One
Designers: Tetsuya Nomura, Wan Hazmer, More
Series: Final Fantasy, Fabula Nova Crystallis Final Fantasy
Developers: Square Enix, XPEC Entertainment, HexaDrive

تریلر Final Fantasy 15 در نمایشگاه TGS2016

1080P – 115MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تریلر Final Fantasy 15 در نمایشگاه TGS2016

کمتر از 2 ماه به عرضه Final Fantasy 15 باقی مانده است. این بازی 29 نوامبر برای PS4 و XBOX One عرضه می شود و خبری برای عرضه روی ویندوز نیست. تریلر TGS 2016 این بازی را می توانید مشاهده کنید.
Initial release date: November 29, 2016
Composer:
Platforms: PlayStation 4, Xbox One
Designers: Tetsuya Nomura, Wan Hazmer, More
Series: Final Fantasy, Fabula Nova Crystallis Final Fantasy
Developers: Square Enix, XPEC Entertainment, HexaDrive

تریلر Final Fantasy 15 در نمایشگاه TGS2016

1080P – 115MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تریلر Final Fantasy 15 در نمایشگاه TGS2016