تریلر بازی Death Stranding بیانگر محتوای محصول نهایی است

به گزارش، آقای “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) که تریلر معرفی بازی Death Stranding بیانگر محتوای محصول نهایی است و در آن اشاره ها و سرنخ های زیادی برای یافتن وجود دارد. با صحبت های وی همراه باشید:

“این یک نماینده است. آنچه که در تریلر می بینید، در بازی نهایی نیز وجود خواهد داشت.”

“نکات زیادی در این تریلر وجود دارند و پنهان شده اند. در جهان، مردم زیادی درمورد معنای این تریلر بحث و گفتوگو می کنند. من هم دقیقا می خواستم همین اتفاق بیافتد.”

“کمی زمان بیشتری نیاز است تا این بازی به پایان برسد، اما برای من، این بازی همین حالا آغاز شده است. اکنون من با کاربران صحبت می کنم، با آن ها به تعامل می پردازم، ارتباط برقرار می کنم و بحث می کنم. البته گفتن مطالب زیاد، مثل این است که در رمان رمز آلود و جنایی، قاتل را مشخص کنیم.”

وی تایید کرد که کودک داخل تریلر معرفی، عضوی از کلون Reedus نیست. همچنین تگ هایی که Reedus به گردن انداخته بودند نیز معنای خاصی دارند. علاوه بر این، آقای کوجیما تایید کرد که این تریلر هیچ ارتباطی با شرکت Konami ندارد و ایشان قصد کنایه به شرکت کونامی را نداشته است.

“ارتباط با Konami ؟ من فکر می کردم که ممکن است مردم این را به کونامی وصل کنند اما در اینجا هیچ ارتباطی وجود ندارد.”

لازم به ذکر است که بازی Death Stranding هنوز وارد مرحله‌ی توسعه‌ی اصلی نشده و فعلا باید موتوری مناسب برای ساخت آن پیدا شود. این بازی در تاریخ نامشخصی برای پلتفرم های PC و PS4 منتشر خواهد شد.

تریلر بازی Death Stranding بیانگر محتوای محصول نهایی است

(image)

به گزارش، آقای “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) که تریلر معرفی بازی Death Stranding بیانگر محتوای محصول نهایی است و در آن اشاره ها و سرنخ های زیادی برای یافتن وجود دارد. با صحبت های وی همراه باشید:

“این یک نماینده است. آنچه که در تریلر می بینید، در بازی نهایی نیز وجود خواهد داشت.”

“نکات زیادی در این تریلر وجود دارند و پنهان شده اند. در جهان، مردم زیادی درمورد معنای این تریلر بحث و گفتوگو می کنند. من هم دقیقا می خواستم همین اتفاق بیافتد.”

“کمی زمان بیشتری نیاز است تا این بازی به پایان برسد، اما برای من، این بازی همین حالا آغاز شده است. اکنون من با کاربران صحبت می کنم، با آن ها به تعامل می پردازم، ارتباط برقرار می کنم و بحث می کنم. البته گفتن مطالب زیاد، مثل این است که در رمان رمز آلود و جنایی، قاتل را مشخص کنیم.”

وی تایید کرد که کودک داخل تریلر معرفی، عضوی از کلون Reedus نیست. همچنین تگ هایی که Reedus به گردن انداخته بودند نیز معنای خاصی دارند. علاوه بر این، آقای کوجیما تایید کرد که این تریلر هیچ ارتباطی با شرکت Konami ندارد و ایشان قصد کنایه به شرکت کونامی را نداشته است.

“ارتباط با Konami ؟ من فکر می کردم که ممکن است مردم این را به کونامی وصل کنند اما در اینجا هیچ ارتباطی وجود ندارد.”

لازم به ذکر است که بازی Death Stranding هنوز وارد مرحله‌ی توسعه‌ی اصلی نشده و فعلا باید موتوری مناسب برای ساخت آن پیدا شود. این بازی در تاریخ نامشخصی برای پلتفرم های PC و PS4 منتشر خواهد شد.

تریلر بازی Death Stranding بیانگر محتوای محصول نهایی است